Dłużnik chce Cię oszukać? Złóż skargę pauliańską
Gredan Sp. z o.o.
Gredan

Dłużnik chce Cię oszukać? Złóż skargę pauliańską

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Nieuczciwi kontrahenci nie mają jednak świadomości, że takie oszustwo nie uratuje im skóry. Wierzyciel może skorzystać ze skutecznego środka prawnego – skargi pauliańskiej.

Sprawdź, czego dowiesz się, czytając ten artykuł.

  • Czym jest skarga pauliańska?
  • Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z tego przepisu?
  • Jakie korzyści takie rozwiązanie przyniesie wierzycielowi?

Prawo stare jak świat

Skarga pauliańska nazywana też roszczeniem pauliańskim wywodzi się z prawa rzymskiego. Jej rozwój podyktowany był stopniowym przesuwaniem odpowiedzialności dłużnika z osobistej na majątkową. W polskim prawie obecny był już w 1400 roku w uchwale wielkopolskiej, czy konstytucji sejmowej z 1506 roku. Ten mało znany przepis daje wierzycielowi silny oręż do walki z nieuczciwymi kontrahentami, głównie dzięki korzystnym domniemaniom. Jak to rozumieć? W uproszczeniu to na stronie przeciwnej spoczywa częściowy obowiązek udowodnienia, że niektóre z elementów stanu faktycznego nie są takie, jak przedstawia to wierzyciel. – Wielu przedsiębiorców zapomina, że istnieje skuteczny przepis, który może pomóc im definitywnie rozwiązać problem dłużnika oszusta. Zanim jednak zdecydujemy się na ten ostateczny krok, musimy wiedzieć jakie warunki trzeba spełnić – tłumaczy Jolanta Wodniak, Dyrektor Handlowy Gredan Sp. z o.o.

Konieczne warunki

Przypomnijmy. Kiedy możemy skorzystać ze skargi pauliańskiej? Jeżeli nieuczciwy dłużnik pozbywa się majątku, czyli uszczupla go, a z tego, co zostanie nie jest możliwe odzyskanie zaległych należności. Wówczas wierzyciel ma prawo złożyć pozew do sądu przeciwko osobie trzeciej, która uzyskała korzyść majątkową o uznanie krzywdzącej go czynności za bezskuteczną w stosunku do niego. O czym bezwzględnie należy pamiętać? Po pierwsze dłużnik dokonał tzw. czynności prawnej z udziałem osoby trzeciej, na skutek której osoba ta uzyskała korzyść majątkową. Doszło także do pokrzywdzenia wierzycieli. Innymi słowy warunkiem skorzystania ze skargi pauliańskiej jest sytuacja, kiedy nieuczciwy kontrahent zawierając umowę sprzedaży, czy darowizny pozbywa się majątku, przez co nie jest zdolny do spłaty należności. Nie może więc uregulować zaciągniętych zobowiązań. Po drugie, osoba trzecia w wyniku działań dłużnika uzyskała korzyść majątkową. Po trzecie, dłużnik musi działać ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela. Co to oznacza? Po prostu, nieuczciwy kontrahent pozbywa się majątku celowo. Zdaje sobie sprawę, że podejmując takie kroki uniemożliwi wierzycielowi odzyskanie pieniędzy. Jest to jeden z nielicznych argumentów, których udowodnienie pozostaje po stronie wierzyciela. Wreszcie osoba trzecia, która uzyskała korzyść majątkową w wyniku działań dłużnika działała w złej wierze, czyli wiedziała, lub mogła się dowiedzieć, że celem postępowania kontrahenta wobec wierzyciela było pokrzywdzenie tego drugiego. Dla skutecznego złożenia skargi pauliańskiej, wskazane przesłanki muszą wystąpić łącznie.

Z korzyścią dla wierzyciela

Ogromną zaletą roszczenia pauliańskiego są tzw. domniemania, o których wspominaliśmy już wcześniej. Na czym polegają? – Zakłada się m.in., że osoba trzecia, która w wyniku działań dłużnika uzyskała korzyść majątkową, a pozostaje z nim w bliskich relacjach, wiedziała o jego zamiarach. To samo domniemanie obowiązuje w stosunku do partnerów biznesowych – tłumaczy Jolanta Wodniak, Dyrektor Handlowy Gredan Sp. z o.o. Osoba trzecia, która uzyskała korzyść majątkową może oczywiście próbować obalić takie zarzuty. Będzie musiała jednak udowodnić, że nie działała z myślą pokrzywdzenia wierzyciela. Domniemania w roszczeniu pauliańskim stanowią spore ułatwienie dla wierzyciela. W rozumieniu prawnym oznacza to, że wierzyciel po wykazaniu występowania wyżej wymienionych przesłanek skargi pauliańskiej nie musi dowodzić faktów, których domniemanie dotyczy, bo jest ono równoznaczne z dowodem w sprawie. To pozwany musi udowodnić, że stan faktyczny jest inny, niż przedstawia to wierzyciel. Co oznacza w praktyce pozytywne rozpatrzenie przez sąd powództwa? Przede wszystkim możliwość skutecznego zaspokojenia długu z przedmiotów które dłużnik „przekazał” osobie trzeciej. Z pierwszeństwem przed wierzycielami tej osoby. Ten, kto chce złożyć pozew do sądu i skorzystać z tego prawa ma na to pięć lat. Termin ten jest liczony od momentu dokonania czynności, którą chcemy uznać za bezskuteczną.

Zanim sięgniesz po ostateczne środki pamiętaj, że istnieją metody, które mogą zapobiec takim sytuacjom. Jedną z nich jest pieczęć prewencyjna. To skuteczne narzędzie, dzięki któremu Twój kontrahent już nigdy nie spóźni się z płatnościami.

Składałeś skargę pauliańską? A może nosisz się dopiero z takim zamiarem?

Wyraź swoje zdanie w tej sprawie!


Monika Barzycka
Gredan Sp. z o.o. 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Połowa polskich firm ma problem z zatorami płatniczymi