Dlaczego sprzedawcy i dystrybutorzy wyrzucają żywność...
sxc.hu
Podatnik.info

Dlaczego sprzedawcy i dystrybutorzy wyrzucają żywność zamiast przekazać ją potrzebującym?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację grupy posłów o nr 16598. Zdaniem parlamentarzystów w Polsce praktycznie zanikło przekazywanie potrzebującym nadwyżek żywności, a główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest niezrozumiałe opodatkowanie VAT darowizn w takich sytuacjach.

Na śmietnik trafia 1 milion ton żywności

Posłowie przypomnieli, że po nagłośnieniu przez media przypadków niszczenia żywności przez jej producentów (np. pieczywa), zwolniono ich z podatku VAT, jeżeli zdecydują się przekazać jedzenie potrzebującym w formie darowizny. Niestety z podobnej możliwości nie mogą skorzystać sprzedawcy czy dystrybutorzy. W konsekwencji utylizacji ulega około 1 mln ton żywności roczne, a straty w samym tylko handlu wielkopowierzchniowym wynoszą około 400-600 tys. ton jedzenia.

Ponadto zdaniem posłów wyrzucanie żywności ma nie tylko negatywne skutki ekonomiczne, ale również społeczne i ekologiczne. Darowanie jedzenia traktowane jest jako dodatkowa korzyść, a dodatkowa korzyść jest opodatkowana. Tymczasem porównanie kosztów zniszczenia żywności z darowaniem jej powoduje, że darowanie jest niekorzystne ekonomicznie. Aby utrzymać rentowność, firmy raczej decydują się na utylizację niż na inny sposób jej zagospodarowania. Jednocześnie podatnicy ponoszą znaczące wydatki na prowadzenie różnego rodzaju instytucji pomocowych dla potrzebujących.

Przepisy unijne ograniczają możliwość zmian w krajowym ustawodawstwie

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację wskazało, że zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa. Dotyczy to szczególnie darowizn, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Resort podkreśla, że zgodnie z dyrektywą UE 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. polskie przepisy podatkowe muszą być spójne z prawem unijnym. Powyższa dyrektywa nie przewiduje zwolnienia od VAT dla darowizn żywności dokonywanych przez sklepy czy dystrybutorów. Oznacza to, że Minister Finansów nie może podjąć inicjatywy legislacyjnej mającej na celu wprowadzenie w ustawie o VAT zwolnienia od tego podatku dla dokonywanych przez ww. podmioty darowizn produktów żywnościowych. Szczególnie, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Tylko 5 proc. stawka VAT na dostawę podstawowych produktów żywnościowych

Oprócz tego Ministerstwo Finansów podkreśliło, że od 1 stycznia 2011 r. stawka VAT w przypadku dostaw podstawowych produktów żywnościowych, takich jak np. chleb świeży, nabiał, produkty zbożowe czy też niektóre przetwory mięsne, wynosi 5 proc. Stanowi to najniższą możliwą do zastosowania stawkę podatku dozwoloną prawem unijnym.

Ponadto resort wskazał, że przy darowiznach towarów, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu, określenie podstawy opodatkowania następuje na szczególnych zasadach. Zgodnie z ustawą o VAT podstawą opodatkowania jest co do zasady cena nabycia towarów (bez podatku), określona w momencie dostawy tych towarów. W przypadku handlowców dokonujących darowizn żywności, określając podstawę opodatkowania VAT, uaktualnia się zatem cenę nabycia towarów będących przedmiotem darowizny. Oznacza to, że nawet przy towarach pełnowartościowych określa się ich realną wartość uwzględniającą np. upływający wkrótce termin przydatności do spożycia.

Zdaniem Ministerstwa błędne jest więc stanowisko grupy posłów twierdzących, że z powodu opodatkowania VAT zanikło przekazywanie żywności potrzebującym.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jest nadzieja na przekazywanie przez sprzedawców i dystrybutorów żywności potrzebującym bez VAT