Dlaczego rząd dąży do całkowitej likwidacji ulgi...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Dlaczego rząd dąży do całkowitej likwidacji ulgi internetowej?

Resort przypomniał, że ulga została wprowadzona w 2004 r. w celu zrekompensowania podatnikom wzrostu cen za usługi internetowe spowodowane podwyższeniem stawki podatku VAT z 7 proc. do 22 proc. na usługi dostępu do sieci dla wszystkich odbiorców indywidualnych, do czego Polska została zobowiązana przez Komisję Europejską.

>>>Rozlicz się z fiskusem za pomocą darmowego programu PIT PRo 2012<<<

Spadek cen dostępu do internetu = likwidacja ulgi internetowej

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że główną przyczyną likwidacji ulgi jest malejące społeczne znaczenie tej preferencji podatkowej w związku z dynamicznym rozwojem rynku usług internetowych i powszechnością korzystania z sieci. Ponadto za usunięciem wyżej wymienionego odliczenia przemawia relatywny spadek cen usług internetowych w ostatnich latach ze względu na rosnącą konkurencję pomiędzy dostawcami mediów elektronicznych. W latach 2005–2011 ceny dostępu do internetu spadły o 70 proc. (w 2005 r. cena za łącze o prędkości 1 Mb/s wynosiła 140 zł miesięcznie, w grudniu 2010 r. – 44 zł, a rok później 39 zł – przy umowach 24-miesięcznych).

Osoby potrzebujące dostępu do internetu bez problemu z niego korzystają

Resort powołuje się na badania Głównego Urzędu Statystycznego „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych 2007–2011” oraz raport przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji „Społeczeństwo informacyjne w liczbach” z których wynika, że od lat najważniejszą przyczyną braku dostępu do internetu w domu jest brak potrzeby korzystania z sieci. W 2010 r. deklarowało tak 2,4 mln (19 proc.) gospodarstw domowych, co stanowi 53 proc. gospodarstw bez dostępu do internetu.

Ponadto  autorzy raportu wskazują, że w 2011 r. w Polsce było ponad 6,2 mln stałych  łączy szerokopasmowych oraz niecałe 3,5 mln bezprzewodowych łączy szerokopasmowych. Około 2/3 gospodarstw domowych posiadało komputer i dostęp do internetu, z czego ponad 80 proc. dostęp szerokopasmowy. Oprócz ego liczba szerokopasmowych łączy bezprzewodowych w Polsce w przeliczeniu na 100 mieszkańców stale rośnie.

Rolnicy nie korzystają z ulgi internetowej

Z danych GUS wynika, że zwiększenie liczby gospodarstw domowych przyłączających się do sieci na obszarach wiejskich postępuje szybciej niż w przypadku miast. Wśród tych gospodarstw należy wyróżnić przede wszystkim gospodarstwa rolnicze, a rolnicy nie są podatnikami podatku PIT i nie mogą  korzystać z powyższej ulgi. W konsekwencji omawiana preferencja podatkowa nie determinuje potrzeby posiadania dostępu do sieci i nie ma znaczenia dla rozwoju internetu w Polsce.


Podatnik.info

 

 

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także