Dla rozliczenia VAT od wynajmu lokalu użytkowego istotna...
http://sxc.hu/

Dla rozliczenia VAT od wynajmu lokalu użytkowego istotna jest zapłata

W świetle ustawy o podatku od towarów i usług, wynajem nieruchomości, w tym lokali użytkowych, to nic innego, jak świadczenie usług. Generalnie czynność ta podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. 

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Obowiązek podatkowy powstaje jednak z chwilą zapłaty. Wynajem nieruchomości to w obecnych czasach czynność dość popularna. Jej przedmiotem są różnego rodzaju lokale, nie tylko te mieszkalne, ale również o charakterze użytkowym. Ze względu na to, iż wynajem, podobnie jak dzierżawa w świetle ustawy o podatku od towarów i usług traktowane są jako odpłatne świadczenie usług, skutkują powstaniem obowiązku podatkowego. Kiedy zatem powstaje obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług w przypadku wynajmu lokalu użytkowego?

Istotny moment zapłaty

Wynajem nieruchomości, podobnie jak większość innych usług świadczonych na terenie kraju, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 19 ust. 1 ustawy VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi, jednak w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, jak również usług o zbliżonym charakterze mamy do czynienia z obowiązkiem szczególnym, tzn. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Można zatem stwierdzić, że w przypadku kiedy faktyczna zapłata za wyświadczoną usługę najmu nastąpi po upływie terminu płatności określonego w umowie lub też nie nastąpi wcale, za moment powstania obowiązku podatkowego uznaje się termin płatności określony w umowie najmu lub na fakturze.

Wyjątki - zwolnienia od podatku

Warto również wspomnieć o tym, że fakt wynajmu lokalu nie musi zawsze oznaczać, że usługa najmu będzie skutkowała koniecznością zapłacenia podatku VAT. Przepisy prawa podatkowego przewidują bowiem zwolnienia zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe.

Pierwszym z nich jest przypadek w którym usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek świadczone są wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Drugi przypadek dotyczy usług wynajmu wyświadczanych przez tzw. drobnych przedsiębiorców, u których suma sprzedaży podlegającej opodatkowaniu w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie wartości 150 000 zł. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w trakcie roku limit sprzedaży uprawniający do zwolnienia liczy się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w danym roku i uwzględnia się prognozowane kwoty.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Mieszkanie do mieszkania bez VAT