Diamenty doskonałym elementem dywersyfikującym portfel
sxc.hu
Skarbiec.biz

Diamenty doskonałym elementem dywersyfikującym portfel

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Z zachowania cen diamentów wynika, że przynoszą one lepsze stopy zwrotu niż akcje, a przy tym nie są skorelowane z innymi popularnymi aktywami, takimi jak złoto czy obligacje – twierdzą Erika i Kenneth Small oraz Jeff Smith, autorzy artykułu „The Return Characteristics of Diamonds” zamieszczonego w pierwszym tegorocznym numerze fachowego amerykańskiego periodyku „The Journal of Investing”. Oznacza to, że są one doskonałym uzupełnieniem portfela inwestycyjnego.

Źródło: “Journal of Investing”, 1/2013

 

Stabilność cen diamentów jest – według wspomnianego raportu – dwukrotnie większa, niż w przypadku akcji największych amerykańskich spółek i niemal trzykrotnie większa od cen surowców. Co ważne, na ich wycenę nie miała niemal wpływu paniczna wyprzedaż, która dotknęła rynku akcji w latach 2007-2008. Autorzy raportu podkreślają jednak, że wyniki ich badań dotyczą tylko lat 2002-2011. – Mimo to jesteśmy przekonani co do tego, że diamenty są niezbędnym składnikiem dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego – napisali w podsumowaniu swojego artykułu.

Pamiętajmy, że diamenty są ciekawym aktywem także z tego powodu, że w przyszłości ich podaż na rynkach światowych może zostać ograniczona z powodów politycznych. Najwięcej tego rodzaju kamieni (biorąc pod uwagę wartość) wydobywa się bowiem w Botswanie (23 %) oraz Rosji (21 %), niemało również w Angoli (9 %). Oznacza to, że ponad połowa światowej podaży diamentów pochodzi z krajów niestabilnych politycznie.

Ogromną zaletą diamentów jest to, że nie ulegają – inaczej niż np. dzieła sztuki, alkohole czy pieniądze papierowe - degradacji w czasie oraz nie są łatwo podatne na zniszczenie. Podobnie jak złoto, mogą być przechowywane latami, a nawet przez wieki, a ich wartość w stosunku do siły nabywczej pieniądza z pewnością nie będzie maleć. Warto też pamietać o ich niezwykle korzystnym stosunku wartości do wagi oraz o tym, że wykrywacze metalu na nie nie reagują. Nic dziwnego, że rośnie ich popularność. Według raportu Barclays Wealth Services „twarde aktywa” – takie jak sztuka, monety i właśnie kamienie szlachetne – zajmują już 9,6 proc. portfeli inwestorów z całego świata.

O cenie poszczególnych kamieni decydują cztery czynniki. Eksperci określają je skrótem 4C. Chodzi o kolor (colour), przejrzystość (clarity), szlif (cut) oraz wagę (carat). Im czystszy, cięższy i większy kamień, tym będzie on droższy.

W diamenty można inwestować nie tylko bezpośrednio. Dla inwestorów, którzy mają dostatecznie dużo pieniędzy by kupować i sprzedawać na zagranicznych giełdach (w polskich realiach trzeba mieć minimum 100 tys. zł) dostępny jest np. fundusz ETF PureFunds ISE Diamond Gemstone. Kupuje on akcje spółek wydobywających kamienie i handlujących nimi. Jego zachowanie nie jest jednak zachęcające: od początku czerwca 2012 r. do początku czerwca 2013 r. wycena jednostki spadła o 10 %. Być może lepszymi wynikami będzie się mógł w przyszłości pochwalić powstający dopiero IQ Physical Diamond Trust, który – jak sama nazwa wskazuje – będzie kupować tylko diamenty w formie fizycznej.

Głównymi wadami diamentów jako inwestycji są mała płynność oraz konieczność chronienia ich przed złodziejami. Wady wymienionej jako druga można się pozbyć w prosty sposób: wynajmując skrytkę bankową, co oczywiście generuje dodatkowe koszty. Trudności związanej ze sprzedażą diamentów nie da się jednak wyeliminować tak łatwo. Niektórzy eksperci od inwestowania twierdzą, że swoboda wyjścia z inwestycji jest jedną z najważniejszych cech dobrego aktywa inwestycyjnego. Jeśli bowiem aktywo jest trudno zbywalne, a inwestor znajduje się pod przymusem sprzedaży, musi wciąż obniżać jego cenę. Ten mechanizm powoduje, że nie wszystkie inwestycje w dobra materialne (kamienie szlachetne czy nieruchomości) kończą się sukcesem, czyli sprzedażą z zyskiem. Diamenty mogą być więc doskonałym urozmaiceniem portfela inwestycyjnego osoby majętnej, ale w żadnym razie ich zakupy nie mogą być podstawową formą oszczędności.


Portal Skarbiec.Biz  

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak skonstruować prawidłowo portfel inwestycyjny?