Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
sondaż 208 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

122 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Deregulacja zawodu doradcy podatkowego zagrożeniem dla...
KS
http://sxc.hu/
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego zagrożeniem dla podatników?

Podziel się tym artykułem:   

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że rozwiązania zaproponowane w projekcie deregulującym zawód doradcy podatkowego mogą przyczynić się do obniżenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

24 września br. odbędzie się wysłuchanie publiczne, podczas którego reprezentanci samorządów i organizacji zrzeszających otwierane zawody, będą mogli przedstawić swoją opinię na temat zmian przewidzianych w projekcie Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Głos zabiorą m.in. przedstawiciele Krajowej Rady Doradców Podatkowych – organu kierującego pracą samorządu zawodowego doradców podatkowych.

Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego. Zasady jego wykonywania zostały uregulowane w drodze ustawy, a kolejne nowelizacje wzmacniały tę rolę, w szczególności poprzez nadanie immunitetu materialnego i zwiększenie ochrony tajemnicy zawodowej. Każdy doradca podatkowy zobowiązany jest do podnoszenia kwalifikacji, wykupienia ubezpieczenia OC oraz przestrzegania zasad etyki. Zaniedbanie tych obowiązków wiąże się z sankcjami ze strony samorządu zawodowego i może doprowadzić nawet do usunięcia doradcy z listy, co jest równoznaczne z zakazem wykonywania zawodu. Wszystko to gwarantuje formalne bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych prowadzonych lub nadzorowanych przez doradcę podatkowego.

Projekt Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych zakłada, że po deregulacji każdy – niezależnie od posiadanej wiedzy i kwalifikacji – będzie mógł udzielać porad i opinii, prowadzić księgi podatkowe oraz sporządzać zeznania i deklaracje podatkowe. Przed tym rozwiązaniem ostrzega Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

„Deregulacja czynności doradztwa podatkowego polegająca na praktycznie nieograniczonym otwarciu dostępu i umożliwieniu, w sposób pozbawiony wszelkiej kontroli, wykonywania tych czynności wszystkim zainteresowanym, niesie poważne ryzyko zarówno dla obywateli i podmiotów gospodarczych, jak i dla Skarbu Państwa - zauważa Tomasz Michalik, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, dodając: „Doradca podatkowy jest gwarantem prawidłowości i rzetelności rozliczeń, przez co jest istotnym elementem w pozyskiwaniu przez państwo podatków, a dla obywatela jest gwarantem, że jego rozliczenie jest wykonane poprawnie. W naszej ocenie granicą wszelkich zmian jest bezpieczeństwo i pewność obrotu gospodarczego”.

Podatnicy, którzy po deregulacji zdecydują się korzystać z usług doradztwa podatkowego świadczonych przez niewykwalifikowane podmioty, sami będą ponosić ryzyko finansowe i karno-skarbowe.  Nie będą mogli przerzucić odpowiedzialności z tytułu błędnej porady czy rozliczenia na podmiot bez uprawnień doradcy podatkowego. Niewłaściwie wypełniona deklaracja skutkuje karami dla klienta, uszczuplonymi wpływami do Skarbu Państwa i kosztami ponoszonymi na postępowanie wyjaśniające.

Ponadto, Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę na możliwość wystąpienia nieograniczonego wypływu informacji - np. dotyczących kontrahentów czy danych finansowych firmy - na zewnątrz. Doradca podatkowy ma bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej (poziom ochrony tajemnicy jest taki sam jak w przypadku adwokata) – chroni tajemnicę klienta wobec jednostek administracji oraz osób trzecich, czyli także wobec konkurencji, która może być również klientem tego samego doradcy podatkowego. W przypadku podmiotów niebędących doradcami podatkowym, nie ma żadnego formalnego ograniczenia. 

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl