Deregulacja zawodu doradcy podatkowego zagrożeniem dla...
http://sxc.hu/
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego zagrożeniem dla podatników?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

24 września br. odbędzie się wysłuchanie publiczne, podczas którego reprezentanci samorządów i organizacji zrzeszających otwierane zawody, będą mogli przedstawić swoją opinię na temat zmian przewidzianych w projekcie Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Głos zabiorą m.in. przedstawiciele Krajowej Rady Doradców Podatkowych – organu kierującego pracą samorządu zawodowego doradców podatkowych.

Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego. Zasady jego wykonywania zostały uregulowane w drodze ustawy, a kolejne nowelizacje wzmacniały tę rolę, w szczególności poprzez nadanie immunitetu materialnego i zwiększenie ochrony tajemnicy zawodowej. Każdy doradca podatkowy zobowiązany jest do podnoszenia kwalifikacji, wykupienia ubezpieczenia OC oraz przestrzegania zasad etyki. Zaniedbanie tych obowiązków wiąże się z sankcjami ze strony samorządu zawodowego i może doprowadzić nawet do usunięcia doradcy z listy, co jest równoznaczne z zakazem wykonywania zawodu. Wszystko to gwarantuje formalne bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych prowadzonych lub nadzorowanych przez doradcę podatkowego.

Projekt Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych zakłada, że po deregulacji każdy – niezależnie od posiadanej wiedzy i kwalifikacji – będzie mógł udzielać porad i opinii, prowadzić księgi podatkowe oraz sporządzać zeznania i deklaracje podatkowe. Przed tym rozwiązaniem ostrzega Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

„Deregulacja czynności doradztwa podatkowego polegająca na praktycznie nieograniczonym otwarciu dostępu i umożliwieniu, w sposób pozbawiony wszelkiej kontroli, wykonywania tych czynności wszystkim zainteresowanym, niesie poważne ryzyko zarówno dla obywateli i podmiotów gospodarczych, jak i dla Skarbu Państwa - zauważa Tomasz Michalik, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, dodając: „Doradca podatkowy jest gwarantem prawidłowości i rzetelności rozliczeń, przez co jest istotnym elementem w pozyskiwaniu przez państwo podatków, a dla obywatela jest gwarantem, że jego rozliczenie jest wykonane poprawnie. W naszej ocenie granicą wszelkich zmian jest bezpieczeństwo i pewność obrotu gospodarczego”.

Podatnicy, którzy po deregulacji zdecydują się korzystać z usług doradztwa podatkowego świadczonych przez niewykwalifikowane podmioty, sami będą ponosić ryzyko finansowe i karno-skarbowe.  Nie będą mogli przerzucić odpowiedzialności z tytułu błędnej porady czy rozliczenia na podmiot bez uprawnień doradcy podatkowego. Niewłaściwie wypełniona deklaracja skutkuje karami dla klienta, uszczuplonymi wpływami do Skarbu Państwa i kosztami ponoszonymi na postępowanie wyjaśniające.

Ponadto, Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę na możliwość wystąpienia nieograniczonego wypływu informacji - np. dotyczących kontrahentów czy danych finansowych firmy - na zewnątrz. Doradca podatkowy ma bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej (poziom ochrony tajemnicy jest taki sam jak w przypadku adwokata) – chroni tajemnicę klienta wobec jednostek administracji oraz osób trzecich, czyli także wobec konkurencji, która może być również klientem tego samego doradcy podatkowego. W przypadku podmiotów niebędących doradcami podatkowym, nie ma żadnego formalnego ograniczenia. 

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła terminy egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego