Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Deklaracja podatkowa PIT 2019 – na co zwracać przy...
FreeImages
Podatnik.Info

Deklaracja podatkowa PIT 2019 – na co zwracać przy odliczeniach?

Niezależnie od terminu i sposobu składania PIT, musimy jednak pamiętać o dopełnieniu wymogów, które sprawiają, iż nasza deklaracja podatkowa PIT jest poprawna.

 

Deklaracja podatkowa PIT a wysokość darowizny

Uzupełniając nasze zeznanie o odpowiednie odpisy musimy pamiętać, iż poprawnie wypełniona deklaracja podatkowa PIT nie może pomniejszać należnego podatku o niewspółmiernie wysoką kwotę ulg. Większość upustów jest związana z konkretną wartością procentową lub kwotową, której przekroczenie skutkuje złożeniem błędnej deklaracji. O jakich ograniczeniach ulg podatkowych należy pamiętać?
 
Najczęstsze pomyłki, związane z błędnym odliczeniem wysokości ulgi, pojawiają się w przypadku darowizn. Maksymalna wartość darowizny, którą podatnik może odpisać, nie może przekroczyć 6% całego osiągniętego dochodu. Limit ten dotyczy wyłącznie darowizn „na Kościół”, rozumianych jako przeznaczone na cele kultu religijnego – jeśli pieniądze są przekazane na cele charytatywne i opiekuńcze (takie jak jadłodajnie czy noclegownie), odgórny limit 6% nie obowiązuje.

 
Podobnie jak w przypadku każdego odpisu podatkowego, przekazana darowizna musi być udokumentowana. Aby została ona uznana za rozliczoną prawidłowo, należy dysponować pokwitowaniem, wystawionym przez upoważnioną do tego osobę. Sama darowizna również musi być rozliczona przy pomocy sprawozdania o jej przeznaczeniu, które instytucja kościelna musi sporządzić w ciągu dwóch lat od otrzymania przelewu na wskazane konto bankowe.

 

Deklaracja podatkowa PIT 2019 – jak prawidłowo wyliczyć wartość ulgi?

Część ulg podatkowych ma wartość stałą – kwota ulgi prorodzinnej jest zależna od liczby dzieci poniżej 18. roku życia (lub uczących się poniżej 25 r. ż.), lecz ogólna wysokość kwoty nie ulega zmianie. Sytuacja ta prezentuje się inaczej w przypadku odpisów takich jak ulga na internet czy ulga rehabilitacyjna, których wartość jest ściśle powiązana z poniesionymi kosztami.

 
W przypadku ulgi rehabilitacyjnej, mającej ułatwić codzienne funkcjonowanie osobom o orzeczonym stopniu niepełnosprawności, odpisowi podlegają wydatki, związane z rehabilitacją i pomocą w usamodzielnieniu osób niepełnosprawnych. Jednakże, odliczenie kosztów lekarstw wiąże się już z pewnymi ograniczeniami – wysokość ulgi w skali miesiąca oblicza się według wzoru „koszt leków minus 100 zł”. Za lekarstwa podlegające uldze uznaje się wyłącznie te, które są bezpośrednio powiązane z niepełnosprawnością podatnika, jak również cały proces ich nabycia jest imiennie udokumentowany (sam paragon z apteki nie upoważnia do uwzględnienia ulgi).

 
Nieco inaczej prezentuje się schemat wyliczenia możliwego odliczenia za łącze internetowe. Pula ulgi na internet wynosi 760 zł rocznie (63,33 zł miesięcznie), w dwóch następujących po sobie latach. Jeśli nasze wydatki na internet przekraczają tę kwotę, nie będziemy mogli odliczyć całości sumy opłat. Należy również pamiętać, iż kwota za internet musi być precyzyjnie wyszczególniona, zwłaszcza w przypadku umów „2 w 1”, jak np. internet i telewizja kablowa.

 
Znając sposób wysokość poszczególnych ulg i sposób ich obliczania, nasza deklaracja podatkowa PIT może być obliczona w programie PIT. Aplikacja zawiera niezbędne załączniki dla wszystkich najczęściej spotykanych typów deklaracji, a sam proces uzupełnienia formularza zajmie nam jedynie parę chwil. Z programu PIT co roku korzystają miliony Polaków – zobacz, dlaczego i rozlicz swoją deklarację prościej niż do tej pory!

  
Autor artykułu: Specjalista ds. Finansów Beata Michoń 

Loading Comments
Zainteresuje cię także