Darowizny, które trafiają do osób fizycznych, też mogą...
http://sxc.hu/

Darowizny, które trafiają do osób fizycznych, też mogą zmniejszyć podatek

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Fiskus pozwala na odliczenie od dochodu darowizn na szlachetne cele, ale pod pewnymi warunkami. Jednym z nich jest limit takich odliczeń – osoby fizyczne mogą odliczyć darowizny do 6% wykazywanego przez nich w zeznaniu dochodu, natomiast osoby prawne – nawet do 10% (przy czym do limitu wlicza się także darowizny na cele krwiodawstwa i kultu religijnego). Poza tym darowizna musi zostać przekazana na cele w skazane w ustawie o działalności użytku publicznego i wolontariacie, na przykład na pomoc społeczną, działania charytatywne, ochronę i promocję zdrowia, wypoczynek dzieci i młodzieży czy upowszechnianie kultury fizycznej lub sportu.

>>>Podatniku! Rozlicz się z fiskusem za pomocą programu PIT PRO 2011<<<

Dla fiskusa ważne jest również, kto jest obdarowanym. Generalnie darowiznę można przekazać na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego – osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, nienależących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Ustawa o PIT nie pozwala natomiast na odliczenie darowizny przekazywanej osobom fizycznym.

Darowizna z poleceniem

W niektórych sytuacjach będzie to jednak możliwe. Do instytucji użytku publicznego należą bowiem także fundacje. W sytuacji, gdy przekazujemy pieniądze fundacji, zaznaczając jednocześnie na przykład w opisie do przelewu, że mają trafić do konkretnej osoby znajdującej się pod opieką fundacji, możemy skorzystać z odliczenia. To tzw. darowizna z poleceniem, regulowana przez art. 893 kodeksu cywilnego, w myśl którego darczyńca może nałożyć na obdarowanego (w tym wypadku fundację) obowiązek oznaczonego działania, nie czyniąc nikogo wierzycielem. Urzędy skarbowe nie kwestionują odliczeń związanych z darowizną z poleceniem, stosując się do pisma Ministerstwa Finansów (nr PO 2/BKO/AŁ-1030/652/97), które stwierdziło, że: „fakt umieszczenia w umowie darowizny polecenia nie zmienia charakteru ani rodzaju umowy. A zatem nie ma to wpływu na pozbawienie możliwości odliczania od podstawy opodatkowania darowizn”. Na takie stanowisko Ministerstwa Finansów powołała się w interpretacji na przykład Izba Skarbowa w Gdańsku (BI/005/0883/03), stwierdzając jednocześnie, że „gdy darczyńca ofiarował określoną sumę pieniężną osobie prawnej i polecił przeznaczenie tej sumy na sfinansowanie operacji wskazanego przez siebie dziecka, to obdarowanym jest w dalszym ciągu osoba prawna”.

Trzeba wskazać osobę z imienia i nazwiska

Co to oznacza w praktyce? Jeśli w ubiegłym roku przekazaliśmy na konto fundacji darowiznę, wspierając tym samym finansowo pozostające pod opieką tejże fundacji na przykład dziecko koleżanki z pracy, można taką darowiznę odliczyć o dochodu, pod warunkiem jednak, że przekazując fundacji pieniądze wyraźnie zaznaczyliśmy, że mają one trafić do właśnie do tej wskazanej przez nas z imienia i nazwiska osoby. Z takich odliczeń mogą skorzystać także inni członkowie rodziny lub znajomi, którzy wspierali naszego chorego ojca lub niepełnosprawne dziecko przy pomocy darowizny z poleceniem. Należy jednak pamiętać, że darowizny tego typu, przekazane w 2012 r., będzie można odliczyć od dochodu dopiero w zeznaniu rocznym składanym w 2013 roku.

Kilkusetzłotowe oszczędności na podatku

Ile można zaoszczędzić na podatku, przekazując darowiznę na szlachetny cel? Roczny dochód w wysokości na przykład 65 tys. zł można maksymalnie pomniejszyć o 3900 zł (65 tys. x 0.06), co oznacza, że przy wykorzystaniu pełnego limitu zobowiązanie wobec fiskusa zmniejsza się o ponad 700 zł (kwota odliczenia od dochodu pomnożona przez 18-proc. stawkę podatku dochodowego). Uwaga, darowizna pieniężna, by móc ją odliczyć, musi być udokumentowana przelewem na rachunek obdarowanego.

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Polacy biją rekordy w dobroczynności! Owsiak czy Rydzyk – każdy ma wiernych darczyńców!