Darowizna samochodu – z czym się wiąże?
http://sxc.hu/
InFakt

Darowizna samochodu – z czym się wiąże?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

1. Jakich formalności wymaga darowizna samochodu?


Darowizna samochodu polega na bezpłatnym przekazaniu własności auta. Warto jednak spisać umowę darowizny pojazdu, aby mieć dokument poświadczający źródło jego pochodzenia.

Taka umowa powinna zawierać następujące dane:

 • datę i miejsce zawarcia,
 • dane stron (imię i nazwisko, adres, seria i numer dowodu osobistego),
 • opis przedmiotu umowy (marka i model samochodu, numer rejestracyjny, numer silnika, kolor itp.),
 • wartość pojazdu,
 • oświadczenie darczyńcy, że posiada prawo własności pojazdu,
 • oświadczenie o przekazaniu samochodu obdarowanemu przez darczyńcę,
 • ustalenie daty przekazania pojazdu,
 • wskazanie strony zobowiązanej do opłacenia kosztów umowy,
 • podpisy obu stron transakcji.


2. Podatek od spadków i darowizn – kiedy trzeba zapłacić, a kiedy można tego uniknąć?

Ważnym punktem umowy jest określenie wartości samochodu. Kwota ta stanowi bowiem podstawę do obliczenia należnego do zapłaty podatku od spadków i darowizn. Obowiązek obliczenia podatku i jego zapłaty, a także złożenia zeznania w urzędzie skarbowym spoczywa na osobie, które otrzymała samochód. Jeżeli darowizna dotyczy tzw. zerowej grupy podatkowej zgłasza się ją na formularzu SD-Z2. W pozostałych przypadkach należy złożyć SD-3. Obliczając kwotę do zapłaty warto skorzystać z kalkulatorów internetowych dostępnych w Internecie.
 

Od obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn istnieje ważny wyjątek. Mianowicie, jeżeli osobą obdarowaną jest członek najbliższej rodziny (małżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha) oraz transakcja została zgłoszona do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od jej dokonania – to zapłata podatku nie jest konieczna.
 

Co istotne opodatkowany jest tylko pojazd, którego wartość przekracza:

 • 9 637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
 • 7 276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej (dalsza rodzina np. wuj, ciotka, siostrzeniec),
 • 4 902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (osoby niespokrewnione z darczyńcą).


A więc np. syn (osoba z I grupy podatkowej), który otrzymał samochód od ojca powinien dokonać zgłoszenia transakcji darowizny w ciągu pół roku od jej dokonania. Jeżeli tego nie zrobi, a wartość samochodu przekroczy 9 637 zł będzie zobowiązany do zapłaty podatku.
 

Trzeba wiedzieć, że wspomniane kwoty nie dotyczą jednej darowizny, ale wszystkich otrzymanych od jednej osoby na przestrzeni ostatnich 5 lat.
 

Osoba, która dokonuje darowizny nie jest z tego tytułu zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn, ani podatku dochodowego. Czasem musi jednak zapłacić VAT. Darowizna nie jest kosztem u darczyńcy, który prowadzi działalność gospodarczą. Jeżeli nieodpłatne przekazanie ma miejsce w czasie amortyzacji pojazdu, nie jest możliwe zaliczenie do kosztów niezamortyzowanej wartości auta.
 

3. Darowizna samochodu a jednoosobowa działalność gospodarcza

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby do prowadzonej jednoosobowej firmy wprowadzić samochód, który był przedmiotem darowizny. Warto wówczas umowę darowizny umieścić w dokumentacji firmowej, tak aby w razie kontroli podatkowej znana była podstawa prawna własności auta. Darowizna może być także sposobem na wyprowadzenie samochodu z majątku firmowego. Jest to opcja warta rozważenia, gdyż darowizna w przeciwieństwie do sprzedaży nie generuje obowiązku zapłaty podatku dochodowego.
 

UWAGA!

Jeżeli przy zakupie samochodu nie przysługiwało przedsiębiorcy prawo do odliczenia VAT, jego późniejsza darowizna nie wiąże się z koniecznością zapłaty VAT-u. Częściowe prawo do odliczenia VAT powoduje natomiast konieczność zapłaty VAT w związku z dokonaną darowizną.


Sebastian Bobrowski
Dyrektor Finansowy inFakt  

 

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak zostać kierowcą Ubera?