Czynsz najmu samochodu jest kosztem firmy
http://sxc.hu/
Tax Care

Czynsz najmu samochodu jest kosztem firmy

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przedsiębiorca, który wykorzystuje na potrzeby firmowe samochód, który nie został wprowadzony do środków trwałych firmy, rozlicza koszty związane z jego używaniem do wysokości tzw. kilometrówki. Powstaje jednak pytanie, czy w przypadku wypożyczenia samochodu, płacony czynsz stanowi wydatek mieszczący się w tym katalogu i czy tym samym można go rozliczyć tylko w ramach limitu wynikającego z kilometrówki, czy też niezależnie rozliczyć całość w kosztach uzyskania przychodu.

Fiskus wymaga kilometrówki

W wielu interpretacjach podatkowych urzędy skarbowe podkreślają, że wydatek poniesiony na opłatę czynszu za wynajem samochodu wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej może zostać zaliczony do kosztów firmy tylko w części. Dokładnie chodzi tu o możliwość zaliczenia takiego wydatku w wysokości nie przekraczającej limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 1 sierpnia 2013 r. nr IPTPB3/423-164/13-2/IR). Co jednak ważne, ograniczenie nie dotyczyć będzie samochodów wynajmowanych w ramach umów leasingowych.

Konieczność ograniczenia fiskus motywuje brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt. 46 ustawy o PIT, w którym to z kosztów uzyskania przychodów wyłaczone są wydatki z tytułu kosztów używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika w części przekraczającej kwotę, jaka wynika z pomnożenia kilometrów faktycznego przebiegu samochodu w celach firmowych oraz stawki za jeden kilometr przebiegu. Zasady obliczania przebiegu w ramach tzw. kilometrówki zawiera ustawa o PIT oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

W całości do kosztów

Innego zdania są jednak sądy. Mimo negatywnego stanowiska fiskusa, orzecznictwo pozostaje dla przedsiębiorców korzystne. W wyroku WSA we Wrocławiu z 12 marca 2013 r. (I SA/Wr126/13) sąd orzekł, że wydatki na wynajem auta osobowego, który przedsiębiorca wykorzystuje na potrzeby swojej firmy pomniejszą  przychód firmy i to nawet mimo braku kilometrówki. Opłata ta wynika bowiem z umowy i jest wynagrodzeniem za prawo korzystania z pojazdu.

Jak zostało podkreślone dalej, ograniczenie możliwości rozliczenia wynajmu samochodu w kosztach firmy dotyczy wyłącznie wydatków z tytułu kosztów używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych nie stanowiących majątku podatnika, a więc kosztów posługiwania się tym samochodem, wykorzystywania go. Przepis ten nie dotyczy natomiast kosztów związanych z uzyskaniem możliwości używania takiego samochodu. Innymi słowy, do wydatków z tytułu kosztów używania samochodu   można zakwalifikować wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne, w odróżnieniu jednak od wydatków ponoszonych na uzyskanie samego tytułu prawnego, umożliwiającego używanie samochodu. O ile zatem wydatki na zakup paliwa, opłaty za autostrady, parkingi itp. należą do kosztów używania samochodu (czyli rozliczanych w ramach kilometrówki), o tyle wydatki ponoszone z tytułu czynszu najmu samochodu do kosztów jego używania już nie należą, są bowiem wydatkami na uzyskanie tytułu prawnego, umożliwiającego używanie samochodu.Katarzyna Miazek, Tax Care
Karolina Zawłocka, księgowa Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
„Zimówki” nie zawsze będą kosztem firmy