Czym są OPP?
Fundacja Rosa

Czym są OPP?

Organizacje pożytku publicznego są podmiotami pozarządowymi, posiadającymi osobowość prawną i spełniającymi wymogi  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Status OPP uzyskuje się poprzez wystąpienie do Krajowego Rejestru Sądowego o jego nadanie. W tym celu dana organizacja musi wypełnić wniosek, który następnie rozpatruje sąd. Jeśli podmiot spełnia wszystkie warunki, zostaje wpisany do KRS.

 

Z uzyskaniem statusu OPP wiążą się zarówno obowiązki, jak i przywileje. Organizacje pożytku publicznego, jako organy cieszące się dużym zaufaniem publicznym, muszą posiadać własny statut; wykazywać transparentność w całym okresie działania; zachować jawność finansów, którymi dysponują; publikować roczne sprawozdania z funkcjonowania; a także przeznaczać nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego.

 

Najważniejszym z przywilejów OPP jest możliwość otrzymywania pieniędzy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu obywatele mają prawo decydowania o tym, na co zostanie przekazana część ich podatku, a NGOsy – realizacji planowanych działań.

 

O status OPP mogą ubiegać się najróżniejsze organizacje, m.in. działające w zakresie pomocy społecznej, zdrowia, edukacji, kultury, sportu, ekologii, turystyki, itp.

 

 

 

Fundacja Rosa powstała w 2004 roku. Od tego czasu aktywnie działa w Polsce jako organizacja pożytku publicznego. Fundusze, które otrzymuje w ramach corocznej akcji przekazywania 1% podatków na cele charytatywne, przeznacza na wspomaganie dzieci i młodzieży w obszarach zdrowia i edukacji. Funkcjonowanie Fundacji Rosa opiera się na działaniach systemowych, w ramach których prowadzone są m.in. projekty: „Lekki Tornister”, „Kartka ze Szpitala”, „Twoja Szkoła”, „Rakoobrona” oraz zajęcia w Świetlicy Terapeutycznej Fundacji Rosa. Swoją siedzibę ma we Wrocławiu.

Więcej informacji o działaniach organizacji: www.fundacjarosa.pl oraz www.rakoobrona.pl.

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 90 głosów
47%

przez telefon

42 głosów
48%

z komputera

43 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
4%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także