Czy właściciele gospodarstw agroturystycznych będą mogli sprzedawać napoje spirytusowe domowej produkcji? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Czy właściciele gospodarstw agroturystycznych będą...
KS
http://sxc.hu/

Czy właściciele gospodarstw agroturystycznych będą mogli sprzedawać napoje spirytusowe domowej produkcji?

Podziel się tym artykułem:   

Bazując na doświadczeniu europejskich sąsiadów, umożliwienie produkcji napojów spirytusowych oraz ich sprzedaży w miejscu produkcji przez wytwórców regionalnych pozwoli na lepszą promocję gospodarstw agroturystycznych oraz przyczyni się do silniejszej promocji wyrobów regionalnych.

Tak uważa Krajowa Izba Gospodarcza na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.

Pozycje producentów napojów spirytusowych i wina zostaną zrównane

Propozycja zmiany ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych jest zbieżna z dotychczasową polityką państwa w zakresie możliwości sprzedaży wyrobów alkoholowych produkowanych lokalnie, w małej ilości, z produktów pochodzących z własnych upraw. Projekt zmierza do zrównania pozycji producentów wyrobów spirytusowych z producentami wina. Przykłady wielu krajów UE wskazują, że takie działanie nie wpływa negatywnie na politykę państwa w zakresie walki z alkoholizmem, a może przyczynić się do ograniczenia szarej strefy i zwiększenia rentowności gospodarstw rolnych i agroturystycznych.

Producenci napojów spirytusowych powinni być w pewnym zakresie zwolnieni z podatku

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej zasadne wydają się: wyłączenie producentów napojów spirytusowych spod obowiązku prowadzenia składu podatkowego oraz wielkość produkcji umożliwiającej korzystanie ze zwolnienia (na poziomie 1000 l.). Ponadto słusznie postuluje się wyłączenie punktów sprzedaży napojów spirytusowych spod kontroli gminy w zakresie określania ilości produkcji i lokalizacji punktów.

Sprzedaż opodatkowana zryczałtowaną opłatą roczną

Prawidłowo określono również zryczałtowaną opłatę roczną z tytułu sprzedaży wyrobów spirytusowych. Nie jest ona zbyt wygórowana i może – wraz z liberalizacją przepisów dotyczących sprzedaży – przyczynić się do zmniejszenia ilości nielegalnie wprowadzanego na rynek alkoholu. Ponadto konsekwentnie proponuje się wyłączenie producentów napojów spirytusowych z systemu rejestracji zakładów określonego w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Propozycja jest zbieżna z dotychczasową polityką państwa w zakresie nadzoru nad gospodarstwami agroturystycznymi oraz producentami win gronowych wytworzonych z upraw własnych.

 

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza

Podziel się tym artykułem: