Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
sondaż 24 głosów
4%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

1 głosów
83%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

20 głosów
13%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

3 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Czy spóźniony PIT na pewno pozbawia prawa do wspólnego...
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/

Czy spóźniony PIT na pewno pozbawia prawa do wspólnego rozliczenia?

Podziel się tym artykułem:   

Dotychczas fiskus stał na stanowisku, że podatnicy chcący rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem muszą zdecydować się na skorzystanie z tej preferencji do 30 kwietnia. Wyrok WSA w Krakowie o sygnaturze I SA/Kr 2155/11 może znacząco zmienić praktykę organów podatkowych w tej kwestii.

Zgodnie z orzeczeniem sądu, jeżeli podatnik po kilku latach od momentu złożenia zeznania rocznego w ustawowym terminie, - dokona jego korekty i dołączy uzasadnienie dlaczego chce jej dokonać, to przysługuje mu prawo do wspólnego rozliczenia się z dzieckiem. Decyzja WSA jest zaskakująca, ponieważ do tej pory sądy oraz fiskus jednoznacznie uważały, że jeśli do 30 kwietnia nie zdecydujemy się na wspólne opodatkowanie, to bezpowrotnie tracimy prawo do tej preferencji bez względu na późniejsze złożenie korekty rocznej deklaracji.

Pracownik urzędu skarbowego wprowadził podatniczkę w błąd

WSA rozpatrywał sprawę podatniczki, która formalnie chęć wspólnego rozliczenia się z dzieckiem zadeklarowała dopiero po 4 latach od momentu złożenia zeznania rocznego. W uzasadnieniu składanej korekty kobieta wyjaśniła, że wcześniej nie skorzystała z prawa do rozliczenia się jako samotny rodzic, ponieważ pracownik urzędu skarbowego poinformował ją, iż powyższa preferencja jej nie przysługuje. Dlatego podatniczka składając 27 kwietnia 2007 r. (a więc w ustawowym terminie) PIT-37 za 2006 r. w rubryce sposób opodatkowania zaznaczyła indywidualnie. Wnioskodawczyni jest z zawodu sędzią i wybrała taki sposób opodatkowania ze względu na grożące jej sankcje karno-skarbowe ze strony fiskusa, które mogłyby pozbawić jej prawa do wykonywania swojej profesji.

Podatniczka zdecydowała się wystąpić do organów podatkowych z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów w jej sprawie, ponieważ jej zdaniem mogła rozliczyć się wspólnie z dzieckiem. Gdy Dyrektor Izby Skarbowej wydał negatywną decyzję, wnioskodawczyni zdecydowała się wystąpić na drogę sądową. NSA wydał korzystny dla niej wyrok 23 lutego 2010 r. Dopiero wtedy podatniczka odważyła się złożyć korektę zaznania rocznego z wnioskiem o zwrot nadpłaty podatku.

PIT musi być złożony do 30 kwietnia, ale jego korekta może zostać dokonana później

Naczelnik urzędu skarbowego uznał jednak, że zgodnie z art. 6 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo do preferencyjnego opodatkowania tracą podatnicy, którzy wyrażą taką wolę po 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w przedmiotowej sprawie po 30.04.2007 roku). Oświadczenie złożone po wyżej wymienionym terminie jest bezskuteczne.

WSA nie zgodził się z tą argumentacją wyjaśniając, że żaden przepis prawny nie zakazuje jednak korekty deklaracji złożonej do 30 kwietnia, a więc w ustawowym terminie. Zdaniem sądu nie można stwierdzić, że podatniczka wystąpiła z wnioskiem o preferencyjne rozliczenie dopiero w 2011 roku. PIT-37 za 2006 r. został przez wnioskodawczynię złożony przed 30 kwietnia 2007 r., a więc z zachowaniem terminu określonego w art. 6 ust. 10 ustawy opdof. Zeznanie roczne co prawda nie zawierało oświadczenia o dokonaniu rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko, ale dokonanie korekty sprawia, że uprzednio złożone oświadczenia podatnika zostają zastąpione przez te zawarte w korekcie.

Korekta zeznania musi być uzasadniona

Należy pamiętać, że bezwzględnym warunkiem ubiegania się o zmianę sposobu opodatkowania jest złożenie zeznania rocznego w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Natomiast korekta PIT może zostać dokonana po upływie wyżej wymienionego terminu. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że skorygowanie deklaracji rocznej musi być uzasadnione. Jak pokazuje przypadek opisanej powyżej podatniczki, dochodzenie swoich praw przed organami podatkowymi i sądem jest niezwykle trudne i czasochłonne. Dlatego wskazane jest dotrzymywanie ustawowych terminów, co pozwoli nam uniknąć późniejszych kłopotów.

Pełna treść wyroku WSA jest dostępna TUTAJ.

 

Podatnik.info

Podziel się tym artykułem:   
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl