Czy przedsiębiorcy słusznie narzekają na nadmierne kontrole i celowe opóźnianie przez skarbówkę zwrotu VAT? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Czy przedsiębiorcy słusznie narzekają na nadmierne...
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Czy przedsiębiorcy słusznie narzekają na nadmierne kontrole i celowe opóźnianie przez skarbówkę zwrotu VAT?

Podziel się tym artykułem:   

Wielu przedsiębiorców z sektora MSP wskazuje jako najczęstszą przyczynę zakłócenia płynności finansowej firmy zbyt długą zwłokę fiskusa w zwrocie nadpłaconego podatku VAT. Redakcja Podatnik.info dokładnie przeanalizowała skalę tego problemu.

W powyższej sprawie z interpelacją nr 21146 zwrócił się do Ministra Finansów jeden z posłów. Parlamentarzysta wskazał, że opóźnianie przez urzędy skarbowe wypłat zwrotu VAT jest sprzeczne z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

Ile czasu ma fiskus na zwrot VAT?

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług zwrot nadpłaty podatku VAT następuje w terminie 60 dni od momentu złożenia rozliczenia przez podatnika. Ww. termin może jednak ulec przedłużeniu przez naczelnika urzędu skarbowego wyłącznie w sytuacji, jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania. Oznacza to, że wypłata nadpłaty zostanie wstrzymana do momentu zakończenia procesu weryfikacji. W tym okresie organy podatkowe zobowiązane są do dokładnego wyjaśnienia faktycznego stanu sprawy poprzez zebranie i wyczerpujące rozpatrzenie całego materiału dowodowego.

Prawidłowość rozliczenia podatnika można sprawdzić w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej albo postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli jednak ww. czynności potwierdzą zasadność zwrotu VAT, urząd skarbowy ma obowiązek wypłacić podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami. Ich wysokość musi odpowiadać opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Jaka jest dokładna liczba kontroli?

Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację nr 21446 wynika, że w pierwszych trzech kwartałach 2013 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. spadła liczba kontroli podatkowych wobec firm z sektora MSP w zakresie zwrotu VAT o 17,5 proc. (z 21 902 do 18 061 kontroli).

Ponadto w pierwszych trzech kwartałach 2013 r. przedłużono czas przeprowadzania kontroli w 195 przypadkach więcej niż w tym samym okresie roku wcześniejszego. W 2012 r. dłużej trwało 516 kontroli, natomiast w 2013 r. 711.

Na jaką kwotę odmówiono wypłaty zwrotu VAT stosując zabezpieczenie?

Kwota dokonanego w poszczególnych latach zabezpieczenia na majątku firm z sektora MSP wyniosła:

  • 21 617 804 zł w 2011 r.,
  • 44 803 186 zł w 2012 r.,
  • 129 401 718 zł w 2013 r.


Ministerstwo nagły wzrost kwoty zabezpieczonego majątku w 2013 r. tłumaczy faktem kontroli pojedynczych podatników prowadzonymi przez urzędy kontroli skarbowej. Naczelnicy urzędów skarbowych dokonali zabezpieczenia majątku tych podmiotów na wniosek organów kontroli skarbowej.

Oprócz tego wzrosła liczba odmowy zwrotu VAT ze względu na zarzut pozorności transakcji. W 2012 r. odnotowano 125 takich przypadków, a w 2013 r. 164.

Resort przypomina, że w latach 2012-2013 organy podatkowe nie odnotowały przypadku ogłoszenia upadłości przez firmę z sektora MSP z powodu braku dokonania przez urzędy skarbowe zwrotu należnego podatku VAT.

Podsumowując, maleje łączna liczba przeprowadzanych przez organy podatkowe kontroli. Natomiast odnotowano wzrost liczby kontroli, których czas przeprowadzania uległ przedłużeniu. Ponadto wzrostowi uległa kwota majątku zabezpieczanego przez fiskusa oraz liczba transakcji kwestionowanych jako pozorne.


Podatnik.info 

Podziel się tym artykułem: