Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
sondaż 311 głosów
18%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

57 głosów
20%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

63 głosów
61%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

191 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Czy odsetki od pożyczek zalicza się do kosztów uzyskania...
KS
http://sxc.hu/

Czy odsetki od pożyczek zalicza się do kosztów uzyskania przychodów?

Podziel się tym artykułem:   

Skapitalizowane odsetki od pożyczek mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ich zapłaty, nie zaś w momencie ich kapitalizacji.

Tak wynika z wyroku NSA z 9 listopada 2011 r. Sąd rozstrzygnął spór pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi, którego przedmiotem była kwestia możliwości zaliczenia skapitalizowanych odsetek od pożyczki do kosztów uzyskania przychodów.

Moment kapitalizacji czy faktycznej zapłaty?

Istotą sporu była interpretacja przepisów art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki na spłatę kredytów (pożyczek) z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych kredytów (pożyczek) oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 tej ustawy, na mocy którego naliczone, lecz niezapłacone odsetki nie są kosztami uzyskania przychodów.

Brzmienie powyższych przepisów doprowadziło do wątpliwości czy skapitalizowane odsetki powinny zostać uznane za koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych:

• w momencie ich kapitalizacji, czy też
• w momencie ich faktycznej zapłaty.

Przeważające w ostatnich latach podejście organów podatkowych i sądów (w tym również wyroki NSA), wskazywało, iż skapitalizowane odsetki stanowią koszty uzyskania przychodów już w momencie ich kapitalizacji.

Przełomowy werdykt

Tymczasem NSA w omawianym orzeczeniu wskazał, iż skapitalizowane odsetki od pożyczek mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ich zapłaty, nie zaś w momencie ich kapitalizacji.

Odejście od dotychczasowej praktyki

Powyższe orzeczenie może mieć negatywne konsekwencje dla podatników, którzy zaliczali i/lub zaliczają skapitalizowane odsetki do kosztów uzyskania przychodów w momencie kapitalizacji. Upowszechnienie się zaprezentowanego stanowiska NSA i odejście od dotychczasowej praktyki uznawania, że skapitalizowane odsetki są kosztem podatkowym w momencie ich kapitalizacji, a nie zapłaty, może skutkować kwestionowaniem rozpoznawania jako kosztu podatkowego skapitalizowanych, lecz niezapłaconych odsetek.

 

Źródło: Deloitte

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl