Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
sondaż 311 głosów
18%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

57 głosów
20%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

63 głosów
61%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

191 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Czy komornik może zająć nadpłatę podatku?
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Czy komornik może zająć nadpłatę podatku?

Podziel się tym artykułem:   

Wiele osób, które do 30 kwietnia złożyło PIT nadal czeka na zwrot nadpłaty podatku z urzędu skarbowego. Niestety podatnicy mający długi muszą liczyć się z faktem utraty należnej im kwoty w wyniku egzekucji komorniczej.

Dlaczego komornik może zająć nadpłatę podatku?

Komornik sądowy prowadząc egzekucję należności cywilnoprawnych ma prawo do zajęcia wierzytelności przysługujących dłużnikowi od Skarbu Państwa, a więc m. in. nadpłaty podatku. W tym celu komornik zawiadamia listownie urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne o zajęciu wierzytelności. W piśmie urzędowym organ podatkowy zostanie poinformowany, że na podstawie art. 896. § 1 Kodeksu postępowania cywilnego nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem. Oprócz tego zgodnie z powyższym artykułem K.p.c. należnego świadczenia nie należy uiszczać dłużnikowi, lecz złożyć je komornikowi lub do depozytu sądowego.
 

Ponadto na podstawie art. 896 § 2 K.p.c. z zajęciem wierzytelności komornik wezwie organ podatkowy, aby w ciągu tygodnia złożył oświadczenie:

- czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność, czy też odmawia zapłaty i z jakiej przyczyny,

- czy inne osoby roszczą sobie prawa do wierzytelności, czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność oraz czy i o jakie roszczenia została skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja przez innych wierzycieli.
 

Kiedy powstaje nadpłata podatku?
 

Nadpłata podatku powstaje w momencie złożenia przez podatnika zeznania rocznego. Tymczasem jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 2568, zajęcie wierzytelności na podstawie art. 896 K.p.c. obejmuje tylko wierzytelność istniejącą i skonkretyzowaną. Tak więc przy egzekucji z nadpłaty podatku zajęcie obejmuje tylko wierzytelność istniejącą i przysługującą dłużnikowi na podstawie określonego stosunku prawnego. W konsekwencji egzekucję z wierzytelności powstałych później, na podstawie innego stosunku prawnego - chociażby pomiędzy tymi samymi stronami - można prowadzić tylko na podstawie nowego zajęcia.
 

Kiedy zajęcie nadpłaty przez komornika jest skuteczne, a kiedy bezskuteczne?
 

Jak dodaje resort finansów, egzekucji podlega wyłącznie wierzytelność będąca nadpłatą, która powstała przed dokonaniem jej zajęcia lub w chwili zajęcia przez komornika sądowego. Oznacza to, że jeżeli podatnikowi będzie przysługiwała nadpłata podatku, a komornik dokona jej zajęcia przed złożeniem zeznania rocznego przez uprawnioną osobę, to zajęcie będzie bezskuteczne. Natomiast zajęcie nadpłaty PIT będzie skuteczne w przypadku, kiedy podatnik złożył zeznanie roczne, a urząd skarbowy nie przekazał mu jeszcze należnej kwoty.
 

Ponadto Ministerstwo Finansów podkreśla, że przepisy Ordynacji podatkowej oraz K.p.c. nie zezwalają na dokonanie zajęcia wierzytelności (nadpłaty podatku), jeżeli powstaną one po tym zajęciu.
 

Podatnik.info

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl