Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Czy górnicy zarabiają za mało?
http://sxc.hu/
wynagrodzenia.pl

Czy górnicy zarabiają za mało?

W 2012 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce wynosiło 3 522 PLN (842 EUR). Płace w górnictwie i wydobyciu były o 89% wyższe, oscylowały na poziomie 6 647 PLN (1 588 EUR). 

Pracujący przy wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego otrzymywali miesięcznie 6 782 PLN (1 620 EUR czyli aż o 92% więcej niż w gospodarce narodowej) – podaje portal wynagrodzenia.pl.

Praca górników na pewno nie należy do łatwych, ale czy jest na tyle ciężka, że ich zarobki powinny być wyższe o 89% od reszty pracujących? Czy jest to sprawiedliwe, czy w innych krajach jest podobnie? Jak wynika z poniższej tabeli, w 2012 roku Polska była krajem w którym wystąpiły największe dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniami w górnictwie a średnią krajową. Zarobki górników były aż o 89% wyższe niż płace w gospodarce narodowej. W Niemczech różnica ta wynosiła zaledwie 10%, w Turcji 9%, Hiszpanii 26% a w Wielkiej Brytanii 44%. Jeżeli dodatkowo weźmiemy pod uwagę fakt, iż przywileje emerytalne polskich górników należą do najlepszych na świecie to warto zadać pytanie co leży u postaw narzekań związków zawodowych na niski poziom płac w tym zawodzie? Pytanie to nabiera szczególnego znaczenia w kontekście strat generowanych przez ten sektor gospodarki.

Loading Comments