Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2018 r. z fiskusem?
sondaż 392 głosów
84%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

331 głosów
10%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Czy alimenty są zwolnione z PIT?
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/

Czy alimenty są zwolnione z PIT?

Podziel się tym artykułem:   

Świadczenia alimentacyjne na rzecz innych osób niż dzieci uzyskane na podstawie ugody sądowej są objęte ulgą podatkową z PIT. Tak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 marca o sygnaturze K 27/08.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący braku zwolnienia od podatku alimentów ustalonych na podstawie umowy lub ugody sądowej. Oznaczało to, że prawo do ulgi podatkowej z PIT do kwoty nie przekraczającej 700 zł miesięcznie przysługiwało tylko tym podatnikom, którym alimenty zostały przyznane na podstawie wyroku sądu.

>>>Podatniku! Rozlicz się z fiskusem za pomocą programu PIT PRO 2011<<<

Rozprawa dotyczyła przepisów obowiązujących w latach 2007-2008

Jeżeli alimenty były wynikiem ugody sądowej, a więc polubownego załatwienia sprawy pomiędzy stronami, to nie podlegały preferencyjnemu zwolnieniu z PIT. Działo się tak z powodu art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. B ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązującym w latach 2007-2008. Trybunał uznał powyższy przepis za niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 konstytucji.

Kwestionowany przez RPO przepis ustawy opdof został zmieniony przez ustawodawcę 6 listopada 2008 r. Mimo to Trybunał uznał, że utrata mocy obowiązującej zaskarżonego przepisu nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania, ponieważ na jego podstawie mogą być podejmowane indywidualne akty stosowania prawa.

Należy ułatwić ściągalność alimentów

W uzasadnieniu wyroku sędzia Trybunału stwierdził, że zawarcie polubownej ugody sądowej może przyczynić się do lepszej ściągalności zobowiązań alimentacyjnych. Dlatego zaskarżony przepis ustawy opdof jest sprzeczny z celem przepisów o alimentach. Ponadto podkreślono, że celem państwa w polityce społecznej i gospodarczej powinno być dobro rodziny. W związku z powyższym celem przepisów podatkowych musi być wzmacnianie obowiązku alimentacyjnego na rzecz dzieci, które:
- nie ukończyły 25. roku życia,
- bez względu na wiek otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny,
- w wyniku obowiązywania innych przepisów oraz na rzecz innych osób do wysokości nie przekraczającej miesięcznie 700 zł.

Oznacza to, że zdaniem Trybunału nie ma podstaw do zróżnicowania osób otrzymujących alimenty w zależności od tego, czy są one wynikiem wyroku sądu czy ugody sądowej. Wyrok jest ostateczny.

Co wyrok Trybunału oznacza dla podatników zawierających ugodę sądową w latach 2007-2008?

Dzięki wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego podatnicy, którzy składając w 2008 roku zeznanie roczne PIT zapłacili podatek od alimentów uzyskanych poprzez ugodę sądową, teraz będą mogli uzyskać zwrot nadpłaty. W tym celu należy złożyć korektę deklaracji PIT, określając wysokość nadpłaty podatku oraz powołać się na powyższy wyrok Trybunału. Jeżeli podatnik wykona powyższe czynności w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia TK, to będzie przysługiwało mu prawo do oprocentowania należnej kwoty od momentu powstania nadpłaty do momentu jej zwrotu.

 

Podatnik.info

Podziel się tym artykułem:   
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl