Czy zwiększenie dostępu fiskusa do tajemnicy bankowej...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Czy zwiększenie dostępu fiskusa do tajemnicy bankowej ograniczy wolność gospodarczą?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 16884 złożoną przez Michała Jarosa.

Czego może dowiedzieć się skarbówka?

Parlamentarzysta zwrócił uwagę na fakt, że obecnie urzędy skarbowe mają dostęp do informacji o tym, w jakim banku podatnik posiada rachunek oraz jaki jest stan jego konta. Proponowane przez resort zmiany przewidują zwiększenie uprawnień fiskusa o wgląd w informacje o każdej transakcji dokonywanej za pośrednictwem banku. Dzięki temu urzędnicy będą znać kwoty dokonywanych przez podatnika transakcji, poznają tytuł przelewu i dane kontrahenta oraz szczegóły dotyczące spłacanych kredytów i pożyczek.

Zdaniem posła wprowadzenie powyższych rozwiązań mogłoby w znacznym zakresie ograniczyć swobodę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Banki mają większe obowiązki informacyjne wobec zagranicznych władz podatkowych

Ministerstwo Finansów udzielając odpowiedzi na powyższą interpelację przypomniało, że działające w Polsce banki i inne instytucje finansowe mają obecnie szerszy obowiązek informacyjny wobec obcych władz podatkowych niż w stosunku do krajowego fiskusa. Taki stan wynika z zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że polska administracja podatkowa może uzyskać szersze dane z zagranicznych banków niż z polskich.

Ponadto resort wskazał, że zgodnie z międzynarodowymi standardami zakres przedmiotowy udzielanych przez bank informacji ujmowany jest w sposób szeroki, obejmujący generalnie wszystkie dane mogące mieć istotne znaczenie dla celów podatkowych.

Fiskus chce wiedzieć coraz więcej

Resort wskazał, że zgodnie z projektem nowelizacji niektórych przepisów banki będą obowiązane dodatkowo do przekazywania informacji o posiadanych pełnomocnictwach do dysponowania rachunkami bankowymi (rachunkami pieniężnymi, rachunkami papierów wartościowych). Oprócz tego będą musiały informować organy podatkowe o liczbie tych pełnomocnictw, obrotach i stanie tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców.

Ponadto fiskus będzie mógł pozyskać informacje o wysokości zobowiązań wynikających z zawartych umów kredytowych lub umów pożyczki, celów, na jakie zostały udzielone, sposobu zabezpieczenia ich spłaty, wysokości oraz terminów dokonanych spłat. Poza tym  organy skarbowe będą wiedzieć o  źródłach i wysokości dochodów wskazanych we wniosku kredytowym, a także umowach depozytowych i umowach udostępniania skrytek bankowych.

Nie ukryjesz przed skarbówką zagranicznych przychodów

Ministerstwo Finansów chce, aby także tego typu informacje fiskus mógł pozyskiwać od innych niż banki instytucji finansowych. Dodatkowo planowane jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających uzyskanie informacji o przepływie środków pieniężnych transferowanych z wykorzystaniem usługi przekazu pieniężnego. Główną przyczyną proponowanych zmian jest to, że podatnicy często powołują się na uzyskane tą drogą przychody, najczęściej z zagranicy. Niestety przepisy podatkowe nie zawierają regulacji pozwalających na zweryfikowanie tych wyjaśnień.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Banki bezprawnie blokują klientom konta na wniosek skarbówki?