Czy sprzedaż tytoniu zawsze jest obciążona akcyzą?
http://sxc.hu/

Czy sprzedaż tytoniu zawsze jest obciążona akcyzą?

Wielu Polakom sprzedaż wyrobów tytoniowych kojarzy się przede wszystkim z akcyzą, którą handlarze muszą płacić fiskusowi. Jednak niektóre osoby znalazły sposób na uniknięcie tego obowiązku, sprzedając tzw. tytoń kolekcjonerski zwolniony z opodatkowania.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Szczególnie dużą popularnością handel tego rodzaju produktami cieszy się w internecie. Spowodowane jest to m. in. tym, że oficjalnie tytoń kolekcjonerski nie nadaję się do palenia i nie podlega opodatkowaniu. Potwierdza to interpretacja indywidualna o sygnaturze IPTPP3/443A-4/12-4/BJ, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi. Należy jednak pamiętać, że jeżeli w czasie kontroli organów podatkowych okaże się, że sprzedajemy wyroby tytoniowe zdatne do palenia, to narażamy się na ryzyko ukarania wysoką grzywną.

Wyżej wymieniona interpretacja dotyczyła spółki, która chce kupować od innych firm lub rolników zwolnione z opodatkowania akcyzą, wstępnie przetworzone liście tytoniu. Towar nie nadaje się do palenia bez przeprowadzenia dalszej obróbki przemysłowej. Dlatego wnioskodawca ma zamiar sprzedawać go detalicznym odbiorcom w opakowaniach 500 i 1000 gramów z adnotacją, że przeznaczony jest wyłącznie do celów kolekcjonerskich i jego nabywcami mogą być tylko osoby pełnoletnie.

Wnioskodawca powołał się na art. 2 ust. 1 oraz na art. 98 ustawy o podatku akcyzowym, gdzie zawarto charakterystykę poszczególnych wyrobów tytoniowych podlegających opodatkowaniu. Zainteresowany zamierza sprzedawać suszone liście tytoniu, niepocięte odżyłowane lub nieodżyłowane, niezrolowane i nieowinięte. Produkt ten nie podlega akcyzie, ponieważ musiałby być poddany dalszemu przetworzeniu przemysłowemu, m.in. cięciu. Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Ponadto organ podatkowy wskazał, że zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym za zdatny do palenia uznaje się tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony albo sprasowany w postaci bloków bez dalszego przetwarzania przemysłowego. Powyższej definicji nie spełnia towar oferowany przez wnioskodawcę. W związku z tym nie musi on płacić akcyzy.

Należy jednak podkreślić, że w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu faktycznego niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność. Tak więc jeżeli w trakcie kontroli okaże się, iż oferowany przez wnioskodawcę tytoń jednak nadaje się do palenia (np. po osuszeniu), to powyższa interpretacja nie uchroni podatnika przed koniecznością zapłaty akcyzy oraz poniesienia sankcji karno-skarbowych.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dramatyczny spadek dochodów z akcyzy tytoniowej w sierpniu