Czy rząd wstrzyma rozwój e-administracji?
http://sxc.hu/

Czy rząd wstrzyma rozwój e-administracji?

Pomimo zawieszenia finansowania ze środków unijnych 7 projektów informatycznych na kwotę na ponad 1 mld złotych, ich realizacja powinna być kontynuowana. Przejściowe trudności nie powinny wstrzymać realizacji tych projektów. Są one kluczowe dla polskiego społeczeństwa i polskiej gospodarki – uważa dr Jerzy Kwieciński.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Podpisano umowy na realizację 27 projektów informatycznych

Praktycznie, wszystkie najważniejsze rządowe projekty informatyczne na e-administrację są współfinansowane ze środków UE. Finansowanie jest zapewnione w Priorytecie 7 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Podpisane obecnie umowy na 27 projektów pozwalają na wykorzystanie 3 mld 483 mln zł środków unijnych, co stanowi 89 proc. z 3 mld 915 mln zł wszystkich dostępnych środków na tego typu projekty. Są one kluczowe, strategiczne dla realizacji celów polityki spójności i nie podlegają procedurze konkursowej. To jedne z najważniejszych przedsięwzięć finansowanych w obecnej perspektywie finansowej 2007-2013. Znaczenie tych projektów nie wyraża się kwotami środków unijnych przeznaczonych na ich realizację, ponieważ stanowią one tylko 1,5 proc. dostępnych dla Polski środków unijnych, lecz faktem, że opracowane i wdrożone systemy informatyczne powinny pozwolić na znaczące usprawnienie funkcjonowania państwa i jego gospodarki.

Realizacja 7 projektów jest zagrożona

Niepokojące sygnały prezentowane w ostatnich dniach przez Gazetę Prawną wskazują, że realizacja 7 projektów, które obejmują prawie jedną trzecią dostępnych środków unijnych na projekty informatyczne, jest poważnie zagrożona. Dwa spośród nich (platforma medyczna dotycząca gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych oraz platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych) dotyczą sfery ochrony zdrowia, zaś pięć – sfery administracji i ratownictwa (ePUAP 2; pl.ID – elektroniczny dowód osobisty; ogólnopolska sieć teleinformatyczna dla numeru alarmowego 112; centra powiadamiania ratunkowego; platforma komunikacyjna Policji z funkcją dla obywateli i przedsiębiorców).

Realizacja projektów informatycznych zostanie wstrzymana przez korupcję urzędników?

W przypadku sfery administracji i ratownictwa problemy są związane z korupcją w Centrum Projektów Informatycznych i zmianą koncepcji projektu pl.ID. W przypadku sfery ochrony zdrowia Urząd Zamówień Publicznych wskazuje na podejrzenie zmowy wśród oferentów. Podejrzenia te powinny zostać wyjaśnione do końca maja. Jeżeli się potwierdzą, projekty medyczne praktycznie stracą szansę realizacji w ramach programu operacyjnego. Już w tej chwili zagrożone projekty powinny zostać zastąpione innymi z listy rezerwowej i, jeśli jest taka potrzeba, dodatkowymi, nowymi projektami.

Informatyzacja usług publicznych przebiega bardzo powoli

Realizacja projektów informatycznych jest słabą stroną naszej administracji. Podobnie, wiele krajów w Europie i na świecie ma problemy w realizacji projektów informatycznych. Business Centre Club wielokrotnie wskazywał na problemy z realizacją projektów w obszarze społeczeństwa informacyjnego, które obok kłopotów z transportem kolejowym, są najtrudniejszymi obszarami z punktu widzenia wykorzystania środków unijnych. W wielu międzynarodowych raportach i rankingach (np. UN E-government Survey 2012) stan wdrażania e-administracji w Polsce jest oceniany relatywnie nisko, znacznie niżej niż np. w Estonii, Litwie, Łotwie, Węgrzech, Czechach czy Kazachstanie. Szczególnie dotyczy to sfery świadczenia usług publicznych on-line.

Pomimo wszystkich pojawiających się trudności w realizacji projektów w e-administracji, apelujemy do rządu, aby nie zawieszać realizacji wspomnianych projektów. Zrealizowanie, a następnie uruchomienie wspomnianych systemów informatycznych, finansowanych czy to ze środków unijnych czy krajowych, jest sprawą kluczową dla poprawy funkcjonowania państwa polskiego, wręcz racją stanu.

Media społecznościowe stały się hitem wśród polskich internautów

Brak wyraźnej poprawy w tej sferze życia publicznego i społecznego nie tylko wpływa na relatywne obniżanie się poziomu życia w Polsce względem innych krajów, ale hamuje wzrost gospodarczy i wpływa negatywnie na konkurencyjność polskiej gospodarki. A nie jest tak, że polskie społeczeństwo nie jest przygotowane do korzystania z dobrodziejstw społeczeństwa informacyjnego. Na przykład w zakresie korzystania z elektronicznych mediów społecznych (np. Facebook, Twitter, NK) Polska zajmuje 2-gie miejsce na świecie po Stanach Zjednoczonych! W XXI wieku nie powinny już dominować wszechobecny papier, wizyty osobiste w urzędach, szafy z segregatorami, pieczątki i podpisy niebieskim atramentem, a przynajmniej nie w naszym kraju, który zaczyna być uważany na świecie za kraj rozwinięty i pretenduje do bycia członkiem grupy G-20.

 

Źródło: BCC

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Polska wykorzystała ponad 75 proc. środków z funduszy unijnych na lata 2007-2013