Czy rezerwy złota NBP są naprawdę bezpieczne?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Czy rezerwy złota NBP są naprawdę bezpieczne?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W Bank of England Narodowy Bank Polski zgromadził na koniec maja 2014 r. 103 tony złota (3309 tys. uncji). Pod tym względem NBP jest klasyfikowany na 32. miejscu wśród światowych banków centralnych (15. wśród europejskich), wyprzedzając większość krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, z wyjątkiem Rumunii.

Dlaczego rezerwy polskiego złota znajdują się w Londynie?

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 26867 wyjaśnia, że składowanie większości zasobów kruszcu w stolicy Wielkiej Brytanii wynika po pierwsze z roli, jaką pełnią rezerwy dewizowe. Z kolei po drugie ze strategii zarządzania tym aktywem, ponieważ magazynowanie złota w dalekiej odległości od centrów obrotu kruszcem, takich jak Londyn czy Nowy Jork, mogłoby znacznie utrudnić jego wykorzystanie w sytuacji kryzysowej. Przykładowo NBP nie mógłby użyć tego rodzaju metalu szlachetnego jako zabezpieczenia ewentualnych zobowiązań finansowych lub sprzedaży.

Ponadto resort wskazuje, że przechowywanie złota na terenie Zjednoczonego Królestwa zwiększa możliwości zarządzania nim oraz ułatwia rozliczanie transakcji. Potwierdza to fakt, że w Bank of England znajdują się zapasy kruszcu około 60 banków centralnych. Dodatkowo należy pamiętać, że złoto zgromadzone w Polsce nie może być inwestowane.

Jednak odmiennego zdania są autorzy akcji pt. „Oddajcie nasze złoto”, której inicjatorem jest Mennica Wrocławska. Jej celem jest sprowadzenie rezerw polskiego złota z Londynu do skarbców znajdujących się w naszym kraju. Jak tłumaczą organizatorzy, słuszność takiego działania potwierdzają poczynania innych państw. Np. w Niemczech proces sprowadzania rezerw złota z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Francji stał się już faktem. Oprócz tego banki centralne innych dynamicznie rozwijających się krajów masowo skupują kruszec, m. in. Korea Południowa. Dodatkowo powołując się na polską akcję, w Finlandii powstał ruch, który także domaga się poprzez referendum sprowadzenia rezerw tamtejszego złota do ojczystego skarbca. Dyskusje o repatriacji kruszcu toczą się również m. in. w Szwajcarii, Belgii, Holandii, Irlandii czy Meksyku.

Kryzys ogranicza inwestycje NBP w złoto

Oprócz tego w powyższej interpelacji jeden z posłów podważa konieczność przechowywania polskiego złota w Wielkiej Brytanii, jeżeli od 2010 r. potencjał inwestycyjny tego aktywa nie jest wykorzystywany w światowej stolicy handlu tym kruszcem. Ministerstwo Finansów tłumaczy jednak, że z uwagi na pogłębiający się od drugiej połowy 2008 r. kryzys finansowy, Zarząd NBP podjął wiele decyzji mających na celu ograniczenie ryzyka kredytowego. Należą do nich m. in.:

  • zaprzestanie lokowania złota w bankach komercyjnych i utrzymywanie go na rachunku bieżącym NBP w Bank of England,
  • skrócenie horyzontu inwestycyjnego lokat,
  • obniżenie poziomu limitów dla kontrahentów lokacyjnych, a z niektórymi bankami zawieszenie współpracy.


Dodatkowo resort wskazuje, że zaprzestanie inwestowania w kruszec wynikało z bardzo niskiego, a momentami nawet ujemnego, oprocentowania lokat w złocie. Dzięki temu ograniczono potencjalne straty kapitałowe w przypadku niewypłacalności któregoś z kontrahentów NBP. Oznacza to, że ich skala, mogąca sięgnąć nawet kilkuset mln dolarów, byłaby zdecydowanie wyższa niż ewentualny spadek dochodowości rezerw dewizowych, będący następstwem podjętych działań służącym ograniczeniu ryzyka kredytowego.

Natomiast niedawna poprawa kondycji globalnego sektora finansowego oraz zmiana koniunktury rynkowej, umożliwiła od stycznia 2014 r. ponowne lokowanie złota na rynku międzybankowym, ale przy zachowaniu restrykcyjnych wymogów zarządzania ryzykiem kredytowym. Z tego powodu obecnie ponad 80 proc. przechowywanych w stolicy Wielkiej Brytanii zapasów kruszcu jest zainwestowanie w formie lokat.

Ile kosztuje składowanie polskiego złota w Bank of England?

Ministerstwo Finansów podaje, że do 2009 r., kiedy w większości całe zgromadzone złoto było rozmieszczone w lokatach międzybankowych, NBP nie ponosił kosztów związanych z jego przechowywaniem w skarbcu w Londynie. Natomiast w latach 2010-2013 roczny koszt magazynowania kruszcu wynosił około 500 tys. zł. Z kolei w okresie od 1 stycznia do 20 czerwca 2014 r. koszt utrzymywania aktywa w stolicy Wielkiej Brytanii wyniósł 143 tys. zł, a przychody z lokat w złocie wyniosły w analogicznym czasie 4,215 mln zł.

Z pewnością jednak pytanie, czy w obliczu coraz bardziej napiętej sytuacji międzynarodowej, przechowywać polskie złoto na terenie naszego kraju, czy w Londynie, jeszcze wielokrotnie powróci w publicznej dyskusji.


Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Czy ceny platyny wystrzelą w górę?