Czy przedsiębiorcy słusznie narzekają na nadmierne...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Czy przedsiębiorcy słusznie narzekają na nadmierne kontrole i celowe opóźnianie przez skarbówkę zwrotu VAT?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W powyższej sprawie z interpelacją nr 21146 zwrócił się do Ministra Finansów jeden z posłów. Parlamentarzysta wskazał, że opóźnianie przez urzędy skarbowe wypłat zwrotu VAT jest sprzeczne z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

Ile czasu ma fiskus na zwrot VAT?

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług zwrot nadpłaty podatku VAT następuje w terminie 60 dni od momentu złożenia rozliczenia przez podatnika. Ww. termin może jednak ulec przedłużeniu przez naczelnika urzędu skarbowego wyłącznie w sytuacji, jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania. Oznacza to, że wypłata nadpłaty zostanie wstrzymana do momentu zakończenia procesu weryfikacji. W tym okresie organy podatkowe zobowiązane są do dokładnego wyjaśnienia faktycznego stanu sprawy poprzez zebranie i wyczerpujące rozpatrzenie całego materiału dowodowego.

Prawidłowość rozliczenia podatnika można sprawdzić w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej albo postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli jednak ww. czynności potwierdzą zasadność zwrotu VAT, urząd skarbowy ma obowiązek wypłacić podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami. Ich wysokość musi odpowiadać opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Jaka jest dokładna liczba kontroli?

Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację nr 21446 wynika, że w pierwszych trzech kwartałach 2013 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. spadła liczba kontroli podatkowych wobec firm z sektora MSP w zakresie zwrotu VAT o 17,5 proc. (z 21 902 do 18 061 kontroli).

Ponadto w pierwszych trzech kwartałach 2013 r. przedłużono czas przeprowadzania kontroli w 195 przypadkach więcej niż w tym samym okresie roku wcześniejszego. W 2012 r. dłużej trwało 516 kontroli, natomiast w 2013 r. 711.

Na jaką kwotę odmówiono wypłaty zwrotu VAT stosując zabezpieczenie?

Kwota dokonanego w poszczególnych latach zabezpieczenia na majątku firm z sektora MSP wyniosła:

  • 21 617 804 zł w 2011 r.,
  • 44 803 186 zł w 2012 r.,
  • 129 401 718 zł w 2013 r.


Ministerstwo nagły wzrost kwoty zabezpieczonego majątku w 2013 r. tłumaczy faktem kontroli pojedynczych podatników prowadzonymi przez urzędy kontroli skarbowej. Naczelnicy urzędów skarbowych dokonali zabezpieczenia majątku tych podmiotów na wniosek organów kontroli skarbowej.

Oprócz tego wzrosła liczba odmowy zwrotu VAT ze względu na zarzut pozorności transakcji. W 2012 r. odnotowano 125 takich przypadków, a w 2013 r. 164.

Resort przypomina, że w latach 2012-2013 organy podatkowe nie odnotowały przypadku ogłoszenia upadłości przez firmę z sektora MSP z powodu braku dokonania przez urzędy skarbowe zwrotu należnego podatku VAT.

Podsumowując, maleje łączna liczba przeprowadzanych przez organy podatkowe kontroli. Natomiast odnotowano wzrost liczby kontroli, których czas przeprowadzania uległ przedłużeniu. Ponadto wzrostowi uległa kwota majątku zabezpieczanego przez fiskusa oraz liczba transakcji kwestionowanych jako pozorne.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Polska w czołówce przedsiębiorczych krajów