Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Czy powstanie europejska unia fiskalna?
http://sxc.hu/

Czy powstanie europejska unia fiskalna?

Premier Donald Tusk przedstawiając w Sejmie informację o przyszłości UE, podkreślił, że ratowanie strefy euro leży w interesie Polski. - Powinniśmy ratować wspólną walutę i wspierać rozpoczętą budowę europejskiej unii fiskalnej - mówi Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan.

Upadek euro dotknie wszystkie kraje UE

„Wierzę, że prędzej czy później dojdzie do porozumienia w sprawie uratowania strefy euro. Takiego pozytywnego przełomu nie doczekaliśmy się podczas zeszłotygodniowego spotkania w Brukseli. Może to nastąpić jednak już na kolejnym szczycie, bo w przeciwnym razie kraje unijne mogłyby ponieść zbyt duże straty w następstwie załamania się europejskiego systemu walutowego.

Poszkodowane byłyby wszystkie kraje, zarówno silne gospodarczo, jak i te słabsze. Problemy miałyby także Polska i Niemcy. Jeżeli upadłaby wspólna waluta, a kurs przywróconej do życia marki poszybowałby w górę, to niemiecki eksport stałby się absolutnie niekonkurencyjny. Niemcy dotknęłaby silna recesja, a to natychmiast odbiłoby się na sytuacji gospodarczej Polski, ponieważ od gospodarki sąsiada zza Odry jesteśmy silnie uzależnieni.

Należy zdyscyplinować finanse publiczne wszystkich członków UE

Dlatego Europa nie może zatrzymać się we wprowadzaniu w życie reform dyscyplinujących finanse publiczne. Bruksela musi znaleźć rozwiązanie, jak nawet w mniejszej i ściślejszej Unii (23-26 krajów) wykorzystywać instytucje przewidziane dla pełnej Unii 27 państw. Chodzi o stosowanie mechanizmu prawie automatycznych sankcji wobec krajów strefy euro za niedotrzymanie uzgodnionych i zaakceptowanych wskaźników finansowych, pod kontrolą Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W najbliższym czasie powstaną podwaliny nowej unii fiskalnej. Uporządkowanie spraw statystyki, kontroli finansowej, procedur ostrożnościowych w finansach publicznych na szczeblu krajowym, środków dyscyplinujących (w tym sankcji finansowych), to niezbędny pierwszy etap, który potrwa kilka lat. Potem, po odzyskaniu równowagi finansów publicznych krajów UE, przyjdzie czas na drugi etap: tworzenie, obok Europejskiego Banku Centralnego, wspólnej instytucji o charakterze budżetowym, mogącej emitować wspólne obligacje. Polska powinna powiedzieć TAK rozpoczętej budowie europejskiej unii fiskalnej" - dodaje Henryka Bochniarz.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Zainteresuje cię także