Czy polski sąd unieważni kredyt we frankach?
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Czy polski sąd unieważni kredyt we frankach?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Pierwszym tego typu przypadkiem jest pozew o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej złożony do krakowskiego sądu. Postępowaniu w tej sprawie ze wzmożoną uwagą przyglądał się będzie zapewne znaczny odsetek 700 tys. Polaków zadłużonych w walucie.

Jednym z największych przeciwników kredytów we frankach szwajcarskich, który jest jednocześnie pierwszoplanową postacią establishmentu jest obecny premier Węgier, Victor Orban. Problem powiązany z kredytami walutowymi przyjmuje przy tym na Węgrzech dość skrajne oblicze, ponieważ odsetek niespłacanych tam terminowo kredytów walutowych osiąga poziom około 30%. Można więc powiedzieć, że blisko co trzeci zadłużony w walucie Madziar ma problemy z obsługą swojego zadłużenia. Orban, eksponując frustrację powiązaną z takim stanem, już wielokrotnie zarzucał bankom, że te świadomie wabiły i wprowadzały klientów w błąd. Wprowadził on także m.in. specjalną ustawę, która umożliwiała przedterminową spłatę zobowiązań frankowych przeliczanych po zaniżonym – urzędowym kursie wymiany.

Chorwacja i Hiszpania

Przełomowy wyrok wydał także jakiś czas temu sąd pierwszej instancji w Barcelonie. Potwierdził on roszczenia powoda, który w ramach pakietu inwestycyjno-kredytowego skorzystał z oferty kredytu hipotecznego w walucie. Sąd nie tylko orzekł, że rozwiązanie to nie zostało dostosowane do profilu ryzyka klienta, ale także wskazał, że zaoferowany produkt był wysoko złożony i posiadał cechy spekulacyjne. Orzeczenie, choć oczekuje na decyzję drugiej instancji zakłada, że umowa kredytowa winna zostać rozwiązana, a klient zwolniony z konieczności spłaty odsetek kredytu i różnic kursowych.

Z kolei w Chorwacji przeciwko bankom wystąpiła prokonsumencka organizacja Protomak oraz Udruga Franak, czyli stowarzyszenie osób zadłużonych we frankach. Argumentacją wytoczoną w tym przypadku było, jakoby banki nie informowały klientów o ryzyku walutowym w oczywisty sposób towarzyszącym kredytom hipotecznym we franku. Sąd w Zagrzebiu przyznał rację skarżącym i nakazał ośmiu bankom (te oczywiście apelują w sprawie) przewalutowanie zobowiązań na kuny zgodnie z kursem wymiany walut obowiązującym w dniu sygnowania umów kredytowych.

Nad Wisłą

Obecnie zobowiązanie kredytowe we frankach szwajcarskich posiada w Polsce około 700 tys. kredytobiorców. Było więc wyłącznie kwestią czasu, aż także nad Wisłą pojawi się pierwszy analogiczny pozew. Wpłynął on ostatnio do Sądu Okręgowego w Krakowie, a dotyczy udzielonego na ponad 290 tys. franków kredytu hipotecznego z 2007 r. Skarżący krakowianin zarzuca bankowi, że podczas procesu przygotowawczego nie przedstawiono mu ryzyka powiązanego z kredytem w walucie, a sam produkt został przez pracownicę banku nazwany bezpiecznym. Wnioskuje on o unieważnienie umowy kredytowej, wstrzymanie egzekucji z zabezpieczającej kredyt nieruchomości i innych składników majątku do czasu zakończenia postępowania sądowego, a także zasądzenie pozwanemu kosztów sądowych. Nie wyznaczono dotychczas terminu pierwszej rozprawy.

Rosnące problemy

Pozywający krakowianin nie jest oczywiście odosobnionym przypadkiem kredytobiorcy frankowego, który nie radzi sobie ze spłatą zobowiązania na skutek skokowego wzrostu kursu szwajcarskiej waluty. Szacuje się, że podobny problem dotyczy w Polsce około 3% osób zadłużonych w walucie. Zagadnienie to wzbudza jednak dwojakie emocje. Z jednej strony trudno nie współczuć kredytobiorcom tracącym mieszkania czy domy. Drugą stronę medalu opisuje dość dosadnie powiedzenie „widziały gały co brały”, bo wszystko było dobrze dopóki, dopóty kredyty walutowe były tanie, a żadną tajemnicą nie jest i nie trzeba być analitykiem finansowym, by wiedzieć, że kursy walutowe mają duża skłonność do zmian… Czas pokaże, która z tych opcji będzie bliższa wydającemu wyrok w sprawie sędziemu.


Portal Skarbiec.Biz 

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Getin Noble Bank przygotował pakiet pomocowy dla zadłużonych we frankach szwajcarskich