Czy podatnik może jednocześnie skorzystać z ulgi...
http://sxc.hu/

Czy podatnik może jednocześnie skorzystać z ulgi samotnego rodzica i ulgi na dzieci?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Oznacza to, że skorzystanie z jednej z powyższych ulg nie wyklucza możliwości jednoczesnego odliczenia drugiej. W prosty sposób można to zrobić za pomocą programu PIT PRO 2012, dostępnego TUTAJ.

Komu przysługuje prawo do rozliczenia się jako samotny rodzic?

Do wymienionej wyżej preferencji podatkowej prawo mają osoby, które samotnie wychowują:

- dzieci małoletnie,
- dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny, rentę socjalną,
- dzieci pełnoletnie do 25. roku życia (pod warunkiem, że uczą się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w prawie o szkolnictwie wyższym), jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali lub o których mowa w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 3091 zł z wyjątkiem renty rodzinnej.

Ponadto z ulgi samotnego rodzica mogą skorzystać osoby wychowujące dzieci w pojedynkę, jeżeli dotyczy ich ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce i spełniają następujące warunki:

- ich miejscem zamieszkania poza Polską do celów podatkowych jest inne państwo członkowskie UE, kraj należący do EOG lub Szwajcaria,
- osiągnęły podlegające opodatkowaniu w Polsce przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 75 proc. całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym,
- posiadają certyfikat rezydencji potwierdzający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (należy go złożyć wraz z zeznaniem rocznym).

Należy pamiętać, że prawo do powyższej preferencji przysługuje tylko samotnym rodzicom rozliczającym się z fiskusem według skali. Osoby opodatkowane ryczałtem, kartą podatkową lub podatkiem liniowym nie mają prawa do ulgi z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Jaka według przepisów podatkowych jest definicja osoby samotnie wychowującej dziecko?

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ulga z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym, którzy będąc:

- panną,
- kawalerem,
- wdową,
- wdowcem,
- rozwódką,
- rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,
- osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich bądź odbywa karę pozbawienia wolności.

Podatnicy muszą jednak pamiętać, że nie każda osoba mająca dzieci i znajdująca się w stanie wolnym, jest osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu ustawy podatkowej. Dotyczy to szczególnie par żyjących w konkubinacie. Osoby korzystające z wyżej wymienionej preferencji nielegalnie mogą zostać ukarane przez fiskusa. Więcej o tym możecie przeczytać Państwo TUTAJ.

Kto może odliczyć ulgę na dzieci?

Podatnicy ulgę prorodzinną mogą odliczyć na każde dziecko:

- małoletnie,
- bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny,
- pełnoletnie do 25. roku życia (pod warunkiem, że uczy się w szkole, o której mowa w przepisach o systemie oświaty lub w prawie o szkolnictwie wyższym), jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów, z wyjątkiem dochodów łącznie nie przekraczających kwoty 3091 zł, renty rodzinnej oraz dochodów wolnych od podatku dochodowego.

Ulgę mogą odliczyć osoby, które w stosunku do dziecka w roku podatkowym:

- wykonywały władzę rodzicielską,
- pełniły funkcję opiekuna prawnego pod warunkiem, że zamieszkiwały z dzieckiem,
- sprawowały opiekę w formie rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Kwota ulgi za cały rok podatkowy wynosi 1112,04 zł (92,67 zł za jeden miesiąc opieki) na każde dziecko.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Samotni rodzice z niższym podatkiem