Czy oszczędności Polaków w banku są naprawdę...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Czy oszczędności Polaków w banku są naprawdę bezpieczne?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Czy rząd może bezkarnie zabrać obywatelom oszczędności z lokat?

Skłoniło to jednego z posłów do uzyskania od Ministra Finansów odpowiedzi na to nurtujące wielu obywateli pytanie . W tym celu złożył on interpelację o nr 17481. Zdaniem parlamentarzysty kryzys na Cyprze pokazał, że finanse obywateli nie są bezpieczne, a rząd może bez żadnych skrupułów sięgnąć do prywatnych depozytów. Ponadto upada mit Unii Europejskiej, która miała być gwarantem wzrostu gospodarczego.

Oprócz tego poseł podkreśla, że Polacy również obawiają się o swoje finanse i powtórki z wydarzeń cypryjskich w naszym kraju. Jako argumenty podaje rosnące zadłużenie państwa, wolniejszy od wcześniejszych oczekiwań rozwój gospodarki oraz poszukiwanie przez rząd pieniędzy w kasach OFE.

W związku z powyższym zadał Ministrowi Finansów m. in. następujące pytania:

  1. Czy obywatelom Polski można zabrać oszczędności w taki sposób, jak mieszkańcom Cypru?
  2. Czy oszczędności Polaków są bezpieczne?

Polski sektor bankowy jest w bardzo dobrym stanie

W odpowiedzi na interpelację Ministerstwo Finansów podkreśliło, że kryzys, który w ostatnim czasie dotknął gospodarkę Cypru, związany był ze złą sytuacją  miejscowego sektora bankowego oraz potrzebą pozyskania funduszy na jego restrukturyzację. Obecna kondycja polskiego sektora bankowego jest natomiast oceniana pozytywnie. Nie odgrywa on w polskiej gospodarce tak znaczącej roli, jak ma to miejsce w przypadku gospodarki cypryjskiej. W związku z powyższym wystąpienie sytuacji analogicznej do wydarzeń mających miejsce na Cyprze jest mało prawdopodobne.

Ponadto większość krajowych banków komercyjnych posiada wystarczające kapitały, aby bezpiecznie funkcjonować i zaabsorbować skutki niewielkiego spowolnienia wzrostu gospodarczego, które wpłynęłoby na pogorszenie jakości portfela kredytowego i w konsekwencji wzrostu kosztów ryzyka kredytowego. Przy założeniu scenariusza szokowego (tj. uwzględniającego ponowne wystąpienia recesji w strefie euro, spadek realnego PKB w Polsce pogłębiony dodatkowo przez hipotetyczną procykliczną reakcję polityki fiskalnej oraz odpływ kapitału z Polski), duża część banków posiada kapitały i wyniki finansowe pozwalające na zaabsorbowanie skutków wystąpienia takiego scenariusza. Dodatkowo KNF wprowadził m. in. rekomendację S, dzięki której ograniczono dostępność ryzykownych mieszkaniowych kredytów walutowych, mogących być przyczyną kryzysu sektora bankowego.

Gwarancja depozytów bankowych do 100 tys. euro

Ministerstwo Finansów podkreśla, że ze względu na zjawiska kryzysowe występujące na międzynarodowym rynku finansowym, podjęto szereg działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa polskiego systemu finansowego i zabezpieczenia interesów naszych obywateli. W tym celu m. in. zwiększono poziom gwarancji depozytów bankowych.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, środki zgromadzone w banku przez deponenta gwarantowane są przez BFG do wysokości – łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności – równowartości w złotych 100 000 euro – w 100 proc. Fundusz ma obowiązek wypłacić środki gwarantowane w terminie 20 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Stanowisko Ministerstwa Finansów może potwierdzać fakt, że Polacy tylko przez dwa miesiące (kwiecień i maj)wycofywali pieniądze z bankowych depozytów. Natomiast w czerwcu znów zwiększyli swoje oszczędności i to o całkiem sporą kwotę, bo o 3,7 mld zł.Podatnik.info

 

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Koniec odpływu oszczędności z lokat?