Czy odsetki od pożyczek zalicza się do kosztów uzyskania...
http://sxc.hu/

Czy odsetki od pożyczek zalicza się do kosztów uzyskania przychodów?

Skapitalizowane odsetki od pożyczek mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ich zapłaty, nie zaś w momencie ich kapitalizacji.

Tak wynika z wyroku NSA z 9 listopada 2011 r. Sąd rozstrzygnął spór pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi, którego przedmiotem była kwestia możliwości zaliczenia skapitalizowanych odsetek od pożyczki do kosztów uzyskania przychodów.

Moment kapitalizacji czy faktycznej zapłaty?

Istotą sporu była interpretacja przepisów art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki na spłatę kredytów (pożyczek) z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych kredytów (pożyczek) oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 tej ustawy, na mocy którego naliczone, lecz niezapłacone odsetki nie są kosztami uzyskania przychodów.

Brzmienie powyższych przepisów doprowadziło do wątpliwości czy skapitalizowane odsetki powinny zostać uznane za koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych:

• w momencie ich kapitalizacji, czy też
• w momencie ich faktycznej zapłaty.

Przeważające w ostatnich latach podejście organów podatkowych i sądów (w tym również wyroki NSA), wskazywało, iż skapitalizowane odsetki stanowią koszty uzyskania przychodów już w momencie ich kapitalizacji.

Przełomowy werdykt

Tymczasem NSA w omawianym orzeczeniu wskazał, iż skapitalizowane odsetki od pożyczek mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ich zapłaty, nie zaś w momencie ich kapitalizacji.

Odejście od dotychczasowej praktyki

Powyższe orzeczenie może mieć negatywne konsekwencje dla podatników, którzy zaliczali i/lub zaliczają skapitalizowane odsetki do kosztów uzyskania przychodów w momencie kapitalizacji. Upowszechnienie się zaprezentowanego stanowiska NSA i odejście od dotychczasowej praktyki uznawania, że skapitalizowane odsetki są kosztem podatkowym w momencie ich kapitalizacji, a nie zapłaty, może skutkować kwestionowaniem rozpoznawania jako kosztu podatkowego skapitalizowanych, lecz niezapłaconych odsetek.

 

Źródło: Deloitte

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 100 głosów
49%

przez telefon

49 głosów
46%

z komputera

46 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
4%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także