Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Czy nadchodzi ożywienie?
http://sxc.hu/
BIEC

Czy nadchodzi ożywienie?

Pomimo, że jednorazowa zmian na ogół nie przesądza o trwałej zmianie tendencji w gospodarce, to nie można jej ignorować ze względu na fakt, że poprawa wystąpiła we wszystkich składowych wskaźnika. Ożywienie gospodarcze w drugiej połowie roku staje się coraz bardziej prawdopodobne.

Składową, która najsilniej działała w kierunku wzrostu wskaźnika była znaczna poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa od wielu miesięcy podejmowały szereg działań zmierzających do ograniczania kosztów prowadzonej działalności. Między innymi redukowały koszty pracy zmniejszając zatrudnienie i ograniczając wzrost wynagrodzeń, wyzbywały się nadmiernych zapasów wyrobów gotowych zalegających w magazynach oraz maszyn zbędnych dla produkcji. Efekty tych działań dało się zauważyć już na początku roku, co przejawiało się przede wszystkim ustabilizowaniem finansów firm. Obecna poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw wynika po części z podjętych wcześniej działań, po części zaś jest efektem zwiększonego napływu zamówień, co gwarantuje wyższe przychody.Ostatnie dane wskazują na zwiększony w stosunku do poprzednich miesięcy napływ nowych zamówień. Nieco szybciej napływają zamówienia z zagranicy ale również wzrost zamówień krajowych może dawać nadzieję na ożywienie po stronie popytu krajowego. Znaczący wzrost zamówień zarówno krajowych jak i zagranicznych odnotowuje przemysł produkujący samochody i inne środki transportu oraz przetwórstwo ropy naftowej. Znacznie wzrosło zapotrzebowanie na energię, co zwykle jest zapowiedzią nadchodzącego ożywienia w gospodarce. Najgorsze perspektywy rozwojowe i kurczący się portfel zamówień dominuje wśród producentów odzieży i tekstyliów.

W magazynach przedsiębiorstw ponownie zmniejszyły się zapasy wyrobów gotowych. Zapewne po części jest to efekt zwiększonego napływu zamówień. Po części jednak spadek zapasów wynika z wyjątkowo dużej liczby dni wolnych od pracy w maju br. Przedsiębiorstwa wiedząc o tym, że majowa produkcja będzie niższa lokowały w magazynach część produkcji z poprzednich miesięcy. Świadczy o tym kwietniowy wzrost zapasów przy jednoczesnym przyspieszonym napływie zamówień.

Poprawiły się oceny ogólnej sytuacji gospodarczej. Największymi optymistami są przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego, gdzie przewaga przedsiębiorstw oceniających obecną sytuację gospodarczą pozytywnie nad tymi, którzy wyrażają negatywne oceny sięga blisko 30%. Najwięcej pesymizmu wykazują przedstawiciele branży odzieżowej z 30 procentową przewagą menedżerów, których oceny są negatywne.

W przedsiębiorstwach produkcyjnych poprawiła się wydajność pracy. Na razie jej wzrost był niewielki i od początku tego roku nie wykazywał zdecydowanej poprawy, jednak w drugim półroczu ubiegłego roku wydajność pracy w przemyśle przetwórczym uległa zdecydowanej poprawie.

Wzrosła podaż pieniądza M3, co głównie wynikało ze wzrostu depozytów przedsiębiorstw i jednostek samorządowych. Przybyło również gotówki, co może mieć związek z wycofywaniem przez depozytariuszy oszczędności bankowych. Niskie oprocentowanie zniechęca do tej formy oszczędzania. Zdecydowana większość tych pieniędzy trafi do funduszy inwestycyjnych lub na giełdę, część jednak przekształci się w popyt.

Niewielki wzrost kredytów konsumpcyjnych wynikał głównie z osłabienia złotego, co podniosło złotową wartość kredytów zaciągniętych w obcych walutach. Nieco lepsze nastroje zapanowały na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Realne wartości indeksu WIG poprawiły się w maju o około 4% w stosunku do czerwca br. jednak ciągle są poniżej swego ostatniego lokalnego szczytu ze stycznia br. oraz poprzedniego szczytu sprzed dwóch lat.


Maria Drozdowicz
www.biec.org 

 

Loading Comments
Zainteresuje cię także