Czy na pewno wzrost akcyzy na papierosy spowoduje...
sxc.hu
Podatnik.info

Czy na pewno wzrost akcyzy na papierosy spowoduje zwiększenie szarej strefy?

Podwyżka podatku akcyzowego na papierosy wynika przede wszystkim z zobowiązań Polski wobec UE. Dyrektywa o sygnaturze 2011/64/UE z 21 czerwca 2011 r. zakłada podwyżkę akcyzy do wysokości gwarantującej uzyskanie docelowego unijnego minimum akcyzowego wynoszącego nie mniej niż 90 euro na 1000 szt. papierosów. W tym celu rząd od 1 stycznia 2014 r. planuje co roku podwyższać stawkę akcyzy na wyroby tytoniowe o 5 proc., tak aby zrealizować cel postawiony przez Wspólnotę do 1 stycznia 2018 r.

Stanowi to jeden z głównych argumentów Ministerstwa Finansów w tłumaczeniu, dlaczego Polska nie może obniżyć akcyzy na papierosy w celu walki z szarą strefą.

Polska w ścisłej czołówce wśród krajów skutecznie zwalczających przemyt papierosów

Jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 19826, w latach 2009 i 2010 Polska uplasowała się na pierwszym miejscu spośród państw członkowskich pod względem ujawnień nielegalnych papierosów. W 2011 r. ustąpiliśmy tylko Wielkiej Brytanii i Grecji, a w 2012 r. znowu byliśmy liderem w całej UE.

Ponadto z przekazanych w czerwcu danych Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wynika, że w 2012 r. przechwycono około 600 mln nielegalnych papierosów. Większość z nich zajęła Służba Celna.

Wpływy do budżetu z akcyzy na papierosy zgodne z założeniami rządu

Dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe wyniosły:

  • w 2010 r. 17,4 mld zł, przy planowanych w ustawie budżetowej wpływach na poziomie ponad 15,1 mld zł,
  • w 2011 r. 18,2 mld zł (przy planowanych 17,5 mld zł)
  • w 2012 r. 18,5 mld zł (przy planowanych 18,6 mld zł).


Dodatkowo pomimo wzrostu cen detalicznych legalnych papierosów związanych z podwyżką akcyzy, zjawisko szarej strefy gwałtownie nie wzrosło. Z danych KPMG wynika, że wskaźnik procentowy nielegalnych papierosów w krajowym rynku tytoniowym wyniósł w 2011 r. 12,9 proc, a w 2012 r. 13 proc. Jest to mniej niż np. w Finlandii – 16,9 proc. czy we Francji – 15,7 proc.

Natomiast liczba nielegalnych papierosów w naszym kraju w 2011r. wynosiła 7,17 mld szt., a w 2012 r. - 6,77 mld szt.

Służba Celna systematycznie prowadzi działania zwalczające szarą strefę

Oprócz wzmocnienia kontroli przez Służbę Celną (przede wszystkim na granicy wschodniej) funkcjonariusze prowadzą także monitoring ogłoszeń w internecie dotyczących wyrobów akcyzowych. Dzięki temu w 2012 r. zidentyfikowano około 1900 osób prowadzących działania związane z niedozwolonym obrotem papierosami. Podjęte przez służby działania umożliwiły przechwycenie dużych ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych dystrybuowanych w przesyłkach pocztowych i kurierskich.

Ponadto od 1 stycznia 2013 r. w niektórych sytuacjach opodatkowane są również surowce tytoniowe, czyli nieprzetworzone liście tytoniu, używane do nielegalnej produkcji papierosów. Dzięki monitorowaniu obrotu tego rodzaju produktem Służba Celna wykryła w 2011 r. 116,2 tys. kg nielegalnego tytoniu, w 2012 r. - 200 tys. kg, natomiast w I półroczu 2013 r. - 297,6 tys. kg.


Podatnik.info

 

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także