Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Czy informacje z PIT rodzica decydują o miejscu jego...
http://sxc.hu/

Czy informacje z PIT rodzica decydują o miejscu jego dziecka w przedszkolu?

W wielu miastach Polski rekrutacja do przedszkoli przebiega bardzo burzliwie. Przyczyniły się do tego m. in. pogłoski dotyczące zbierania przez niektóre gminy danych o sytuacji finansowej rodziców.

Brak informacji o dochodach może pozbawić dziecko miejsca w przedszkolu

Postępowanie instytucji samorządowych budzi dużo wątpliwości etycznych i prawnych. Żłobki i przedszkola w procesie rekrutacji powinny zbierać tylko takie dane, które zostały precyzyjnie określone w ustawie o systemie oświaty. Przepisy wyżej wymienionej ustawy co prawda nie dają wystarczających podstaw do zbierania informacji o sytuacji finansowej rodziców, ale placówki oświatowe znalazły sposób na ich uzyskanie. W kwestionariuszach osobowych wypełnianych przez rodziców jest po prostu zaznaczone, że takie dodatkowe dane przedszkole chce pozyskać za ich zgodą.

W praktyce jednak rodzic nie może odmówić udostępnienia tego typu informacji. Konsekwencją odmowy mogłoby być pozbawienie swojego dziecka szans na dostanie się do przedszkola. Stanie się tak dlatego, ponieważ rodzic nie godząc się na podanie wymaganych przez placówkę danych, nie znajdzie na terenie tej samej gminy żadnej publicznej instytucji, która zgodzi się przyjąć dziecko bez udostępnienia tego rodzaju informacji.

Czy ważne jest, na terenie jakiej gminy rodzic płaci podatki?

Znane są również przypadki, kiedy rodzice są pytani o to, na terenie jakiej gminy płacą podatki. Od kilku lat takiej praktyce sprzeciwia się Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Jeżeli rodzic jest zameldowany na terenie danej gminy, to jego dziecko ma prawo do skorzystania z miejscowego przedszkola. Zdaniem GIODO nie ma żadnych podstaw prawnych do żądania udowodnienia przez rodzica, że nie tylko jest zameldowany w danej gminie, ale także płaci w niej podatki.

PIT jest podatkiem ogólnopolskim, a nie lokalnym. Co prawda część podatku dochodowego powraca do samorządu, ale tylko na podstawie decyzji władz centralnych. Gminy często o tym zapominają obciążając obywateli za sposób rozdzielenia publicznych pieniędzy przez rząd.

Tymczasem z przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym wynika jednoznacznie, że gmina jest wspólnotą osób zamieszkujących na jej terenie, a nie płacących podatki. Jeżeli więc ktoś jest zameldowany w danej gminie, to stanowi jej część. Natomiast rodzice zameldowani poza jej terytorium muszą liczyć się z sytuacją, że ich wnioski o przyznanie miejsca w przedszkolu będą rozpatrywane w dalszej kolejności. Dzieje się tak dlatego, ponieważ prawnie uzasadnione jest preferowanie interesów mieszkańców lokalnej społeczności.

 

Podatnik.info

Loading Comments