Czy doradcy podatkowi mogą uczestniczyć w planowaniu i...
http://sxc.hu/
ISP Modzelewski i Wspólnicy

Czy doradcy podatkowi mogą uczestniczyć w planowaniu i organizowaniu oszustw podatkowych?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Problem jednak zaczął się komplikować, gdy pojawiły się usługi optymalizacyjne lub zwane również „agresywnym planowaniem podatkowym”, gdzie celowo lub nieświadomie zatarto granicę między działalnością legalną, a oszustwem. Istotą prawie wszystkich tego rodzaju operacji jest tworzenie w kraju lub zagranicą „podmiotów optymalizacyjnych”, będących stronami „transakcji” istniejących tylko na papierze. Kluczem do potencjalnego sukcesu podatkowego (obniżenia zobowiązania, uzyskania zwrotu podatku albo zwrotu nadpłaty), jest pozorność określonych działań, które zewnętrznie będą uznawane za rzeczywiście istniejące. Twórcy tych schematów często żyją dziś w przeświadczeniu, że czynności pozorne wywołują skutki podatkowe.


Otóż nie: „faktura” wystawiona przez podmiot fikcyjny lub który nie wykonywał czynności podlegającej podatkowi od towarów i usług, nie tylko nie daje prawa do odliczenia, lecz również nie jest kosztem uzyskania przychodów. Ich świadome wykorzystanie przez innego podatnika w celu obniżenia zobowiązania podatkowego (uzyskania zwrotu), może spotkać się z zarzutem popełnienia pospolitego przestępstwa, a nie deliktu karnoskarbowego. Rzecz jest poważna i zapadają tu wyroki sądów karnych na podstawie art. 286 Kodeksu karnego.


Wiemy również, że organy ścigania oraz urzędy kontroli skarbowej podjęły konsekwentną walkę z przestępczością podatkową, a kontrole nie obejmują tylko drugorzędnych oszustów. Pod lupę poszły również „tłuste misie” (narracja sienkiewiczowska), którzy w swoich „operacjach optymalizacyjnych” korzystają z usług firm doradczych, które same lubią nazywać się ”renomowanymi”. Niektóre z nich – choć nie chce się w to wierzyć - zatrudniają wielu doradców podatkowych.


Czy jest to tylko zmartwienie osób, które dały wciągnąć się w ten proceder? Oczywiście nie, bo prowadzone w tym zakresie śledztwa mają „rozwojowy charakter”, czyli wiele jeszcze przed nami. Jeżeli „wehikuł optymalizacyjny” będzie mieć znamiona czynu zabronionego w rozumieniu art. 286 i 299 Kodeksu karnego, to jaką rolę pełnią ich twórcy, którzy zaplanowali tę operację?


Są dwa podstawowe wnioski, które dotyczą środowiska doradców podatkowych oraz podatników. Każdy doradca podatkowy (nawet tzw. międzynarodowy) ślubuje wykonywać zawód doradcy podatkowego zgodnie z prawem, w tym prawem karnym, a sprzeniewierzenie się tej regule stawia każdego poza nawiasem członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Natomiast podatnicy muszą odróżnić uczciwą ofertę doradczą od „usług ryzykownych”, które mogą pociągnąć za sobą odpowiedzialność karną, a nie „tylko” karnoskarbową. Bo kontrole idą dziś nie tylko tropem określonych rynków (paliwa, stal, telefony komórkowe, itp.), lecz również kierują się listą kontrahentów, którzy skorzystali z usług owych „centrów optymalizacyjnych”.


Oczywiście nie każdy, kto dziś posługuje się w ofercie pojęciem „doradztwa podatkowego” jest doradcą podatkowym w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1996 r., bo w sensie prawnym nikt, kto uczestniczy w oszustwach podatkowych, nie powinien mieć wstępu do tego zawodu. Ale działają przecież szkodnicy, którzy niszczą („deregulują”) wszelkie zawody zaufania publicznego głównie po to, aby obywatel nie mógł odróżnić uczciwego doradcy podatkowego od oszusta. A jak wiemy szkodnicy legislacyjni są u nas nad wyraz skuteczni. Gorzej, że było to za przyzwoleniem władz naszej Izby (ale to już nasz, wewnętrzny problem).


Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Doradca podatkowy gwarancją zabezpieczenia interesów podatnika?