Czy dodatkowe ubezpieczenie od tzw. zdarzeń medycznych...
http://sxc.hu/

Czy dodatkowe ubezpieczenie od tzw. zdarzeń medycznych doprowadzi do bankructwa polskie szpitale?

Pakiet ustaw zdrowotnych obowiązujący od 1 stycznia wprowadził nowe obowiązki ubezpieczeniowe dla szpitali. Placówki zdrowotne muszą się ubezpieczyć od tzw. zdarzeń medycznych. Doprowadzić to może do ogromnych problemów polskich szpitali, a niektóre z nich mogą nawet zostać zlikwidowane.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

850 mln złotych mniej zostanie przeznaczone na leczenie pacjentów

Nowe ubezpieczenie kosztuje pojedynczy szpital, zarówno prywatny jak i publiczny, od 200 do 800 tys. zł rocznie. Dodatkowo od nowego roku aż czterokrotnie wzrosła stawka OC. Jak szacują Pracodawcy RP, nawet ok. 850 mln zł, głównie z kontraktów, zamiast na leczenie i inwestycje zostanie przeznaczone na ubezpieczenia.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na wzrost kosztów ubezpieczeń jest kolejna ustawa zdrowotna, która wprowadziła rozpoczęcie działalności wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Tym samym umożliwiono dochodzenie roszczenia przez pacjenta w szybszym trybie.

Komisja wyda decyzję bez postępowania dowodowego?

- Instrument ten byłby dobry, gdyby był bardziej przewidywalny. Zgodnie z obowiązującym dziś prawem komisje nie muszą bowiem przeprowadzać postępowania dowodowego, choć jednocześnie są zobligowane do wydania decyzji w ciągu zaledwie czterech miesięcy – stwierdza Andrzej Mądrala z Pracodawców RP. Jego zdaniem w bardzo wielu przypadkach tak krótki okres nie jest wystarczający na przygotowanie rzetelnych i wiarygodnych ekspertyz. Poza tym korzystna dla pacjenta decyzja komisji nie jest wiążąca dla ubezpieczyciela, który powinien przedstawić swoją ofertę. Gdy pacjent nie zgodzi się z zaproponowaną sumą, pozostanie mu złożenie pozwu do sądu, dla którego orzeczenie komisji nie ma żadnego znaczenia.

Szpital nie może odwołać się od orzeczenia komisji do sądu powszechnego

Stosowanie takich procedur doprowadzi do zapadania wielu niesprawiedliwych i krzywdzących dla szpitali orzeczeń, od których nie mają one prawa odwołać się do sądu powszechnego, co jest skrajną niesprawiedliwością.

- Pacjent widząc, że decyzja komisji idzie nie po jego myśli, może w każdej chwili wycofać wniosek i rozpocząć procedury prawne w sądzie powszechnym. Ma także prawo odmówić przyjęcia odszkodowania w wysokości zaproponowanej przez ubezpieczyciela i ponownie dochodzić roszczenia przed sądem - mówi Mądrala. Jest to jawna dyskryminacja szpitali, które będąc stroną postępowania nie mają wystarczających praw. - Także kwestia wysokości odszkodowania, od której będzie zależał poziom przyszłej składki ubezpieczenia, jest ustalany poza ich wiedzą - dodał.

Tę samą obawę podzielił Andrzej Sokołowski, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. - Brak konieczności dowodzenia, relatywnie silna pozycja pacjenta, bardzo szeroka definicja zdarzenia medycznego oraz szybki tryb postępowania powoduje, że instrument ten może być nadmiernie wykorzystywany przez pacjentów. Z takiego założenia najprawdopodobniej wyszli ubezpieczyciele i zrezygnowali z oferowania ubezpieczenia od tych zdarzeń. Jedyna firma, która zdecydowała się sprzedawać takie ubezpieczenia, oszacowała ryzyko wypłat odszkodowań na bardzo wysokie, co odzwierciedliła w poziomie oferowanej składki. Jej wysokość w skali roku rzadko spada poniżej 200 tys. zł. - tłumaczył Sokołowski. Podkreśla on, że za drastyczną podwyżkę ubezpieczeń zapłaci każdy pacjent. Publiczne szpitale będą się zadłużały, niepubliczne – będą musiały podnieść ceny. – Skandalem jest to, że nie przeprowadzono symulacji skutków wprowadzenia ustawy – mówił Sokołowski.

Dodatkowe ubezpieczenie powinno być dobrowolne

Kluczową kwestią jest doprecyzowanie pojęcia „zdarzenia medycznego” oraz wprowadzenie dobrowolności dodatkowego ubezpieczenia. Jego posiadanie, a także wzrost sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC, wzrost cen materiałów jednorazowego użytku, wzrost kosztów mediów oraz podniesienie składki rentowej to najważniejsze dodatkowe koszty obciążające od 2012 r. polskie szpitale. Z ankiety przeprowadzonej wśród prawie 100 członków OSSP wynika, że same koszty ubezpieczenia się od zdarzeń medycznych wahają się od 166 tys. zł do 589 tys. zł.

W jednym ze szpitali roczny koszt ubezpieczeń wzrośnie 10-krotnie

- Jeden z wielkopolskich szpitali, który w zeszłym roku zapłacił za ubezpieczenia łącznie niecałe 100 tys. zł, w tym roku zapłaci ok. 1 mln zł, co stanowi ok. 5 proc. jego przychodów - podkreślił Andrzej Sokołowski. Dodał, że wśród członków organizacji istnieje szpital, w którym koszt ubezpieczeń stanowi… 18 proc. wartości jego kontraktu z NFZ.

Pracodawcy RP oraz OSSP wystąpią do Ministra Zdrowia z apelem o zmianę tych przepisów. Istnieje ogromna obawa, że kolejna, wcześniej nieoczekiwana ogromna polisa ubezpieczeniowa jeszcze bardziej osłabi polskie szpitale.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Polskie szpitale muszą się dodatkowo ubezpieczyć