Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Czy dochód się zmniejszy, jeżeli przejmiemy udziały za...
http://sxc.hu/
Impel Business Solutions

Czy dochód się zmniejszy, jeżeli przejmiemy udziały za środek trwały?

Podatniczka prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, do której wniosła nieruchomość. Była to działka z budynkiem wczasowym nabyta w formie darowizny.

W zamian za nieruchomość przejęła nowoutworzone udziały spółki, których wartość była równa wartości darowizny. Powstał przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.


Podatniczka uważa, że przychód powinien być pomniejszony o wartość darowizny. Nie zapłaciła podatku dzięki temu, że wartość darowizny była równoznaczna z otrzymanymi przez nią udziałami.


Podatniczka powołała się na art. 22 ust. 1e pkt, który mówi, że w przypadku przejęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny, którego przedmiotem są środki trwałe lub niematerialne i prawne, do kosztów zalicza się wartość początkową przedmiotu wkładu pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne.


Fiskus odrzucił to uzasadnienie, nie znajdując zastosowania powyższego przepisu w sytuacji, o której mowa. Jednocześnie podkreślił, że przepis może być stosowany tylko w przypadku, gdy wkład był wcześniej środkiem trwałym lub wartością niematerialną i prawną. Podatniczka nie wykazała powiązania między nieruchomością a prowadzoną działalnością gospodarczą. W tym wypadku, koszty będą stanowić jedynie opłata sądowa i wynagrodzenie notariusza.


Decyzję Dyrektora urzędu kontroli skarbowej podtrzymał WSA, a następnie NSA.

Loading Comments