Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Czy dochód się zmniejszy, jeżeli przejmiemy udziały za...
http://sxc.hu/
Impel Business Solutions

Czy dochód się zmniejszy, jeżeli przejmiemy udziały za środek trwały?

W zamian za nieruchomość przejęła nowoutworzone udziały spółki, których wartość była równa wartości darowizny. Powstał przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.


Podatniczka uważa, że przychód powinien być pomniejszony o wartość darowizny. Nie zapłaciła podatku dzięki temu, że wartość darowizny była równoznaczna z otrzymanymi przez nią udziałami.


Podatniczka powołała się na art. 22 ust. 1e pkt, który mówi, że w przypadku przejęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny, którego przedmiotem są środki trwałe lub niematerialne i prawne, do kosztów zalicza się wartość początkową przedmiotu wkładu pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne.


Fiskus odrzucił to uzasadnienie, nie znajdując zastosowania powyższego przepisu w sytuacji, o której mowa. Jednocześnie podkreślił, że przepis może być stosowany tylko w przypadku, gdy wkład był wcześniej środkiem trwałym lub wartością niematerialną i prawną. Podatniczka nie wykazała powiązania między nieruchomością a prowadzoną działalnością gospodarczą. W tym wypadku, koszty będą stanowić jedynie opłata sądowa i wynagrodzenie notariusza.


Decyzję Dyrektora urzędu kontroli skarbowej podtrzymał WSA, a następnie NSA.

Loading Comments
Zainteresuje cię także