Czy bogaty powinien płacić wyższe podatki? Odwieczny...
http://sxc.hu/
Exaity.pl

Czy bogaty powinien płacić wyższe podatki? Odwieczny spór pomiędzy podatkiem progresywnym, a liniowym

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Nagminne są sytuacje, w których urzędy skarbowe w dwóch miejscach Polski interpretują ten sam przepis w odmienny sposóbProblematyka metody obliczania wysokości podatku jest mocno związana z jasnością i przejrzystością samego systemu podatkowego. Dyskusję wywołuje szczególnie analiza dwóch sposobów na obliczenie wysokości podatku, mianowicie metodą progresywną i metodą liniową.

 

Podatek progresywny  jest metodą, w myśl której wysokość należnego podatku rośnie proporcjonalnie do wzrostu opodatkowanych dochodów. Im wyższy dochód, tym wyższy procentowo płacimy od niego podatek. W ramach systemu progresywnego istnieją progi podatkowe, po przekroczeniu, których podatnik „wpada” w kolejną stawkę opodatkowania.
 

W Polsce obowiązują obecnie 2 stawki podatku dochodowego od osób fizycznych PIT: 18% i 32%. Dochody powyżej kwoty 85 500 zł opodatkowane są stawką 32%. Tak więc opodatkowaniu stawką 32% podlega wyłącznie nadwyżka dochodów, po przekroczeniu progu podatkowego.
 

Podatek liniowy obliczany jest w oparciu o jedną stawkę opodatkowania, co oznacza, że wszyscy podatnicy płacą taką samą część (np. 19%) swoich dochodów w formie podatku.
 

W węższym rozumieniu podatek liniowy oznacza wyłącznie brak progresji podatkowej, a więc wzrostu stawki podatkowej wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania. W takim sensie liniowa metoda obliczania wymiaru podatku współistnieje w jednym systemie podatkowym obok kwoty wolnej od podatku oraz ulg podatkowych.
 

W szerszym znaczeniu podatek liniowy oznacza uproszczenie systemu podatku dochodowego. Wówczas całość wymiaru podatku zależy wyłącznie od jednej stawki opodatkowania oraz wielkości podstawy opodatkowania (np. dochodu). Jest to najbardziej klasyczne ujęcie podatku liniowego.
 

Zwolennicy podatku progresywnego utrzymują, że jest on sprawiedliwy społecznie. Osoby, które więcej zarabiają, płacą proporcjonalnie większe podatki, zarówno pod względem kwoty, jak i stawek opodatkowania. Częstym argumentem przywoływanym na rzecz progresywnej skali opodatkowania jest sprawiedliwość społeczna oparta na redystrybucji i transferze zasobów ekonomicznych.
 

Z kolei zwolennicy podatku liniowego utrzymują, że ten jest bardziej sprawiedliwy od podatku progresywnego, gdyż każdy płaci taki sam procent swojego dochodu. Jednocześnie osoby bogate płacą większy podatek niż osoby biedne, gdyż 19 % z miliona złotych przekłada się na wyższy podatek niż 19% z pięciu tysięcy złotych. Kolejnym argumentem za podatkiem liniowym jest fakt, że jego wprowadzenie oznacza uproszczenie systemu podatku dochodowego.
 

Spór o metodę ustalania wysokości podatku od dochodu sprowadza się do ustalenia rozumienia terminu sprawiedliwości społecznej. Jedni uważają, że osoby lepiej zarabiające powinny nie tylko płacić wyższy podatek, jeżeli chodzi o jego wysokości, ale powinni także płacić podatek wyliczony według wyższej stawki. Z drugiej strony, wyższy procentowo podatek dla osoby bogatej może być rozumiany jako swoista „kara” dla lepiej zarabiającego, co osłabia motywację do generowania wyższego dochodu.


Michał Górski
Prawnik i prezes firmy technologicznej Exaity 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
13 emerytura a podatek dochodowy – co musisz wiedzieć?