Czy będzie mniej przyjaźnie w sądach?
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Czy będzie mniej przyjaźnie w sądach?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Dodając do tego wypowiedź wiceministra sprawiedliwości Jerzego Kozdronia, który jako główne wady polskich sądów, obok opieszałości wymienił brak efektywności, biurokrację, złe procedury, niewłaściwą organizację pracy i nadużywanie władzy, otrzymamy zatrważający obraz polskiego sądownictwa. Dlaczego tak jest?

Polscy sędziowie

Z danych Krajowej Rady Sądownictwa wynika, że po zlikwidowaniu obowiązkowej asesury najwięcej kandydatów do wykonywania zawodu sędziego rekrutuje się spośród grona referendarzy sądowych i asystentów sędziów.

Statystyczny polski sędzia rejonowy ma 35-40 lat i jest kobietą. Już po 10 latach nienagannej pracy sędzia może awansować do wyższej instancji. Jak widać, powiedzenia o „sędziwym wieku” czy „koronie zawodów prawniczych” mijają się z polską rzeczywistością.

Z danych Krajowej Rady Sądownictwa wynika również, że polscy sędziowie są ludźmi młodymi i niedoświadczonymi. Nic więc dziwnego, że posiłkują się w pracy „precedensami” publikowanymi w Internecie czy w komputerowych programach prawniczych.

Polskie sądy na tle sądów europejskich

Z przeprowadzonych badań zorganizowanych przez organizacje monitorujące sądownictwo wynika, że jesteśmy w pierwszej dziesiątce w Europie pod względem liczby etatów sędziowskich. W Polsce na 100 000 mieszkańców przypada 28 sędziów, co nam daje 8 miejsce. Jedynką w europejskim rankingu jest Cypr dysponujący 100 sędziami na 100 000 mieszkańców. Listę zamyka Irlandia z 5 etatami sędziowskimi.

Polska jest w czołówce Europy pod względem wydatków publicznych na sądownictwo. Wymiar sprawiedliwości kosztuje 0,40 % PKB (w przeliczeniu na jednego mieszkańca). Pod względem wydatków w rankingu europejskim wyprzedza nas tylko Słowenia (0,50 %).

W roku 2012 do sądów powszechnych wpłynęło ponad 14 mln spraw. Rok 2013 ma być pod względem liczby procesów rekordowy. Do rozpoznania tych spraw mamy w Polsce 10 000 sędziów. Niestety, liczba ta nie przekłada się na szybkość orzekania.

Co Polakom w sądach przeszkadza?

Dla 84% Polaków najważniejszym problemem wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest przewlekłość postępowań sądowych. Na opieszałość sądów uskarża się 51 % badanych. Mniej, gdyż jedynie 14 % badanych było nieusatysfakcjonowanych samą decyzją sądu. Niezadowolonych ze sposobów rozpoznania sprawy i narzekających na stronniczość polskiej Temidy było po 10 % badanych Polaków. Rośnie stan naszej wiedzy na temat procedury sądowej, gdyż w tym zakresie problem miało zaledwie 8 % badanych.

Ile trwa polski proces?

Z raportu wynika, że sądy najgorszą notę zyskują za przewlekłość. Trudno się temu dziwić, skoro średni czas oczekiwania na wyrok w pierwszej instancji przekroczył już 4 lata i niestety rośnie. Tylko połowa spraw wpływających do sądów jest załatwiana w ciągu 3-6 miesięcy. Duże miasta wypadają tu zdecydowanie gorzej niż mniejsze ośrodki.

Warto wymienić chlubne wyjątki. Wśród sądów apelacyjnych najlepiej wypadły: SA w Poznaniu (27,75 pkt na 30 możliwych) i SA w Rzeszowie (25 pkt). Liderami wśród sądów okręgowych są: ex aequo SO w Legnicy i SO w Przemyślu z wynikiem 28,25 pkt. Listę zamykają Kraków i Warszawa.

Miejmy nadzieję, wyniki raportu zmienią polskie sądownictwo na lepsze.


Kancelaria Prawna Skarbiec 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ile zarabiają pracownicy sądów?