Czy alimenty są zwolnione z PIT?
http://sxc.hu/

Czy alimenty są zwolnione z PIT?

Świadczenia alimentacyjne na rzecz innych osób niż dzieci uzyskane na podstawie ugody sądowej są objęte ulgą podatkową z PIT. Tak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 marca o sygnaturze K 27/08.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący braku zwolnienia od podatku alimentów ustalonych na podstawie umowy lub ugody sądowej. Oznaczało to, że prawo do ulgi podatkowej z PIT do kwoty nie przekraczającej 700 zł miesięcznie przysługiwało tylko tym podatnikom, którym alimenty zostały przyznane na podstawie wyroku sądu.

>>>Podatniku! Rozlicz się z fiskusem za pomocą programu PIT PRO 2011<<<

Rozprawa dotyczyła przepisów obowiązujących w latach 2007-2008

Jeżeli alimenty były wynikiem ugody sądowej, a więc polubownego załatwienia sprawy pomiędzy stronami, to nie podlegały preferencyjnemu zwolnieniu z PIT. Działo się tak z powodu art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. B ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązującym w latach 2007-2008. Trybunał uznał powyższy przepis za niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 konstytucji.

Kwestionowany przez RPO przepis ustawy opdof został zmieniony przez ustawodawcę 6 listopada 2008 r. Mimo to Trybunał uznał, że utrata mocy obowiązującej zaskarżonego przepisu nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania, ponieważ na jego podstawie mogą być podejmowane indywidualne akty stosowania prawa.

Należy ułatwić ściągalność alimentów

W uzasadnieniu wyroku sędzia Trybunału stwierdził, że zawarcie polubownej ugody sądowej może przyczynić się do lepszej ściągalności zobowiązań alimentacyjnych. Dlatego zaskarżony przepis ustawy opdof jest sprzeczny z celem przepisów o alimentach. Ponadto podkreślono, że celem państwa w polityce społecznej i gospodarczej powinno być dobro rodziny. W związku z powyższym celem przepisów podatkowych musi być wzmacnianie obowiązku alimentacyjnego na rzecz dzieci, które:
- nie ukończyły 25. roku życia,
- bez względu na wiek otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny,
- w wyniku obowiązywania innych przepisów oraz na rzecz innych osób do wysokości nie przekraczającej miesięcznie 700 zł.

Oznacza to, że zdaniem Trybunału nie ma podstaw do zróżnicowania osób otrzymujących alimenty w zależności od tego, czy są one wynikiem wyroku sądu czy ugody sądowej. Wyrok jest ostateczny.

Co wyrok Trybunału oznacza dla podatników zawierających ugodę sądową w latach 2007-2008?

Dzięki wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego podatnicy, którzy składając w 2008 roku zeznanie roczne PIT zapłacili podatek od alimentów uzyskanych poprzez ugodę sądową, teraz będą mogli uzyskać zwrot nadpłaty. W tym celu należy złożyć korektę deklaracji PIT, określając wysokość nadpłaty podatku oraz powołać się na powyższy wyrok Trybunału. Jeżeli podatnik wykona powyższe czynności w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia TK, to będzie przysługiwało mu prawo do oprocentowania należnej kwoty od momentu powstania nadpłaty do momentu jej zwrotu.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie są opodatkowane