Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Czas rozliczyć się z ryczałtu – pozostały tylko 3 dni!
sxc.hu
Podatnik.info

Czas rozliczyć się z ryczałtu – pozostały tylko 3 dni!

Do 31 stycznia zeznanie roczne muszą złożyć wszyscy podatnicy, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt ewidencjonowany.

Przede wszystkim dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą obciążoną ryczałtem. Do końca stycznia mają czas na wypełnienie deklaracji PIT-28. W prosty sposób można to zrobić np. za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2014/2015.


Ryczałt zależy od rodzaju działalności gospodarczej


Wysokość stawek ryczałtu zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Najczęściej wynosi:

  • 20 proc. od przychodów uzyskanych z tytułu wykonywania tzw. wolnych zawodów. Tym mianem określa się działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez następujące profesje: lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny określonych wolnych zawodów. Jednocześnie działalność nie może być świadczona na poczet osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Ponadto nie można współpracować z osobami fizycznymi na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Dodatkowo za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania w formie m.in. umów o pracę, umów zlecenia czy umów o dzieło,
  • 17 proc. od przychodów z tytułu świadczenia niektórych usług niematerialnych. Zalicza się do nich np. wynajem samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa w handlu hurtowym,
  • 8,5 proc. od przychodów z tytułu m. in. działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w obrębie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.,
  • 5,5 proc. od przychodów z tytułu m.in. z działalności wytwórczej i budowlanej,
  • 3 proc. od przychodów z tytułu m.in. działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu.


Podatnik.info

Loading Comments