Czas rozliczyć się z ryczałtu – pozostały tylko 3 dni!
sxc.hu
Podatnik.info

Czas rozliczyć się z ryczałtu – pozostały tylko 3 dni!

Przede wszystkim dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą obciążoną ryczałtem. Do końca stycznia mają czas na wypełnienie deklaracji PIT-28. W prosty sposób można to zrobić np. za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2014/2015.


Ryczałt zależy od rodzaju działalności gospodarczej


Wysokość stawek ryczałtu zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Najczęściej wynosi:

  • 20 proc. od przychodów uzyskanych z tytułu wykonywania tzw. wolnych zawodów. Tym mianem określa się działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez następujące profesje: lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny określonych wolnych zawodów. Jednocześnie działalność nie może być świadczona na poczet osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Ponadto nie można współpracować z osobami fizycznymi na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Dodatkowo za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania w formie m.in. umów o pracę, umów zlecenia czy umów o dzieło,
  • 17 proc. od przychodów z tytułu świadczenia niektórych usług niematerialnych. Zalicza się do nich np. wynajem samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa w handlu hurtowym,
  • 8,5 proc. od przychodów z tytułu m. in. działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w obrębie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.,
  • 5,5 proc. od przychodów z tytułu m.in. z działalności wytwórczej i budowlanej,
  • 3 proc. od przychodów z tytułu m.in. działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu.


Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także