Coraz więcej Polaków pozostaje bez pracy
http://sxc.hu/

Coraz więcej Polaków pozostaje bez pracy

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca grudnia 2011 roku) wyniosła w końcu stycznia 2012 roku 13,3 proc. i w porównaniu do grudnia 2011 roku wzrosła o 0,8 punktu procentowego.

W analogicznym okresie ub. roku (styczeń 2011 – grudzień 2010) roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,7 punktu (z poziomu 12,4 proc. w grudniu 2010 do 13,1 proc. w styczniu 2011).

Bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach

Wzrost stopy bezrobocia w styczniu 2012 roku w porównaniu do stanu z końca grudnia 2011 roku wystąpił we wszystkich województwach i zamykał się w przedziale od 0,5 punktu procentowego (województwo mazowieckie) do 1,2 punktu procentowego (województwo lubuskie).

Liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2012 roku wyniosła 2 121,4 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca grudnia 2011 roku wzrosła o 138,8 tys. osób (o 7 proc.).

Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (styczeń 2011 – grudzień 2010) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 150,3 tys. osób (o 7,7 proc.). Zatem dynamika wzrostu bezrobocia w styczniu br. była niższa, niż przed rokiem.

Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych w styczniu 2012 roku w porównaniu do stanu z końca grudnia 2011 roku odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy w województwach:

- lubuskim - o 9,4 proc. (o 5,5 tys. osób);
- opolskim - o 8,1 proc. (o 3,9 tys. osób);
- śląskim - o 8,1 proc. (o 15 tys. osób);
- wielkopolskim - o 8,1 proc. (o 10,9 tys. osób).

Bezrobocie zawsze wzrasta w okresie zimowym

Styczeń, podobnie, jak grudzień, należy do tych miesięcy, kiedy bezrobocie rośnie, co w miesiącach zimowych wynika z przyczyn sezonowych. Ponadto z informacji uzyskanych z urzędów pracy wynika, że do wzrostu bezrobocia w styczniu br. przyczyniły się m.in. rejestracje osób powracających do ewidencji po udziale w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, które zakończyły się z końcem grudnia 2011 roku, jak również rejestracje osób, które dotychczas nie pracowały. Liczna grupa osób powróciła również do ewidencji po zakończeniu umów na czas określony, zawieranych najczęściej do końca roku.

W styczniu ofert pracy w urzędach było znacznie więcej niż w grudniu

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 48,4 tys. i w porównaniu do grudnia 2011 roku wzrosła o 13,3 tys. (tj. o 37,9 proc.).

W styczniu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 46,6 tys. ofert pracy, czyli o 1,8 tys. więcej niż w grudniu 2010 roku (tj. wzrost o 4,1 proc.).

Wzrost liczby wolnych miejsc pracy w styczniu 2012 roku w porównaniu do grudnia 2011 roku odnotowano we wszystkich województwach i oscylował on w granicach od 0,3 proc. w województwie podkarpackim (wzrost minimalny, bo o 6 ofert) do 69,3 proc. w województwie śląskim (wzrost o 3,3 tys.).

 

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 226 głosów
42%

przez telefon

94 głosów
55%

z komputera

124 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
2%

na poczcie lub w punktach opłat

5 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także