Co to jest karta podatkowa? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Co to jest karta podatkowa?
Redakcja
http://sxc.hu/

Co to jest karta podatkowa?

Podziel się tym artykułem:   

Rozliczanie w postaci karty podatkowej jest możliwe wyłącznie w przypadku wybranych profili działalności gospodarczej. Określa je Minister Finansów w obwieszczeniu w sprawie stawek karty podatkowej.

Podatnicy prowadzący wymienione w obwieszczeniu rodzaje działalności i chcą wybrać kartę podatkową jako rozliczanie się z urzędem skarbowym muszą znaleźć odpowiednią dla siebie stawkę procentową wyszczególnioną przez Ministerstwo. Przepisy określają również rozmiary i zakres poszczególnych działalności oraz warunki do spełnienia, aby rozliczać się przy użyciu tej właśnie formy.Przykładowe pozycje z oświadczenia na rok 2011 (oświadczenie z dnia 25 listopada 2010):

 

 • usługi ślusarskie, rusznikarskie, kowalskie,
 • szklarstwo, witrażownictwo, kołodziejstwo,
 • repasacja pończoch, czapnictwo i kapelusznictwo męskie,
 • przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża,
 • wytwarzanie waty z cukru, prażenie kukurydzy,
 • konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych,
 • usługi fryzjerskie dla dorosłych i dzieci, kosmetyczne,
 • sprzątanie wnętrz.

 


Wybór karty podatkowej jest możliwy po spełnieniu trzech warunków:

 

 1. Przedsiębiorca nie może korzystać z usług innych firm (za wyjątkiem usług specjalistycznych), ani zatrudniać osób na umowę zlecenie lub umowę o dzieło do wykonywania prac związanych z charakterem działalności. Zatrudnienia są limitowane i możliwe tylko w przypadku umów o pracę.
 2. Współmałżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie. Dozwolone jest jednak, aby współmałżonek właściciela działalności współpracował z nim.
 3. Do 20 dnia stycznia nowego roku podatkowego należy zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego wniosek o opodatkowanie w tej formie – PIT16.

 


Ostateczna decyzja o przyznaniu prawa do rozliczania się wykorzystując kartę podatkową należy do naczelnika urzędu. Jeżeli odrzuci wniosek z powodu braku warunków do zezwolenia na tę formę rozliczania, podatnik ma prawo odwołać się od jego decyzji do dyrektora izby skarbowej w terminie 2 tygodni.


Jeżeli naczelnik wyrazi zgodę na rozliczenie się w postaci karty, przekaże ją z decyzją ustalającą wysokość podatku na dany rok podatkowy. Jeżeli przedsiębiorca chce kontynuować ten sposób rozliczania się w kolejnych latach skarbowych, nie musi zgłaszać tego co rok do urzędu – naczelnik każdego roku poinformuje podatnika o odpowiadającej mu stopie oprocentowania na dany rok.


Ustaloną przez naczelnika kwotę podatku po odjęciu od niej składek na ubezpieczeniezdrowotne (7,75% podstawy wymiaru składki) można wpłacić na konto bankowe lub w kasie urzędu w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. W przypadku grudnia opłatę za ten miesiąc należy uiścić do 28 dnia. W przypadku karty podatkowej nie ma obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego, należy tylko wykazać zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w postaci PIT-16A. Składa się ją w terminie do 31 dnia pierwszego miesiąca nowego roku. Każde inne dochody poza działalnością (np. z pracy) rozliczyć trzeba w postaci PIT-37.


Rozliczanie się przy wykorzystaniu karty podatkowej nie daje możliwości korzystania z ulg podatkowych. Można tylko odliczyć zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Podziel się tym artykułem: