Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Co powinien zrobić podatnik, gdy płatnik przyśle PIT-11...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Co powinien zrobić podatnik, gdy płatnik przyśle PIT-11 z błędami

Podatnik przed wypełnieniem zeznania PIT-37 powinien dokładnie sprawdzić, czy wszystkie dane zawarte w informacji PIT-11 przekazanej mu przez pracodawcę są na pewno prawidłowe. 

Do kiedy PIT-11, do kiedy PIT-37?


Płatnik ma obowiązek dostarczyć podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu PIT-11 do końca lutego 2016 r., a następnie pracownik na jego podstawie musi rozliczyć się z fiskusem do 30 kwietnia przyszłego roku. Co jednak zrobić w przypadku, gdy naszym zdaniem PIT-11 zawiera błędy? Zdecydowanie pierwszym krokiem powinno być skontaktowanie się z płatnikiem w celu weryfikacji i dokonania korekty danych, takich jak np. pomyłki w danych osobowych, adresowych lub wskazaniu niewłaściwego urzędu skarbowego.


Ponadto warto porównać dane finansowe w PIT-11 z informacjami ujętymi np. „paskach” z wynagrodzeń lub wyciągami bankowymi. Dzięki temu pracodawca będzie miał czas na przekazanie nam prawidłowego wzoru PIT-11, nim złożymy zeznanie roczne w urzędzie. Jeżeli jednak rozliczyliśmy się już z fiskusem na podstawie błędnej informacji od płatnika, to należy złożyć korektę PIT-37 wraz z uzasadnieniem jej przyczyn.


Kto odpowiada za błędy w PIT-11?


Obowiązkiem podatnika(a nie płatnika sporządzającego PIT-11) jest prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego za 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. Natomiast zakład pracy musi obliczyć i pobrać zaliczki na podatek, a następnie przekazać wymaganą kwotę do urzędu skarbowego.


W momencie złożenia przez podatnika we właściwym dla jego miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym zeznania PIT-37 ponosi on odpowiedzialność za różnicę wykazaną w PIT-11 a kwotą faktycznie należną fiskusowi. Stanie się tak w sytuacji, gdy z naszego rozliczenia rocznego wynika, że musimy zapłacić wyższą kwotę podatku niż przekazał w naszym imieniu pracodawca.


Tak więc jeżeli z naszych obliczeń wynika, że faktycznie nasze zarobki były wyższe niż te zawarte przez płatnika w PIT-11 lub musimy zapłacić wyższy podatek niż w trakcie 2015 r. pobrał od nas pracodawca w formie zaliczek, to powinniśmy w deklaracji PIT-37 wykazać przychód w odpowiedniej wysokości. Należy pamiętać, że podatnik nie ponosi odpowiedzialności w związku z zaniżeniem lub nieujawnieniem przez płatnika podstawy opodatkowania - do wysokości zaliczki, którą zobowiązany pobrać jest pracodawca, jeżeli pracownik uzyskuje zarobki z:

  • stosunku pracy,
  • służby i stosunków pokrewnych,
  • działalności wykonywanej osobiście
  • przychodów z praw majątkowych.


Oznacza to, że w rocznej deklaracji podatkowej należy ująć koszty uzyskania przychodu faktycznie nam przysługujące.

Podatnik.info


 

Loading Comments