Co oznacza pojęcie wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Co oznacza pojęcie wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wystąpienie transakcji objętej WDT oraz zastosowanie do niej stawki 0% uwarunkowane jest spełnieniem kilku ściśle określonych przez polskie przepisy wymogów. Podstawowy warunek to zaistnienie czynności wywozu towaru z terytorium RP na terytorium innego państwa członkowskiego UE i jednocześnie dostawa, której znaczenie opisuje definicja zawarta w art. 7 ustawy o VAT. 

Kolejny wymóg dotyczy wysyłającego. Dokonujący dostawy musi być polskim podatnikiem VAT (według definicji określonej w art. 15 ustawy o VAT), który nie tylko zgłosił zamiar realizacji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ale również został zarejestrowany jako podatnik VAT UE (zgodnie z art. 97 ustawy o VAT) i otrzymał numer VAT UE. Ponadto podatnik realizujący dostawy nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT (ze względu na wysokość obrotu poniżej kwoty limitu określonego w art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT, która od 2008 r. wynosi 50 000 zł).

Ustawodawca zobowiązuje również drugą stronę – nabywcę – do spełnienia pewnych warunków, według których nabywca musi być: 

a) podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium kraju UE (innym niż Polska),
b) osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium kraju UE, innego niż Polska (np. partia polityczna),
c) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej działającymi w takim charakterze na terytorium kraju UE innego niż Polska, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane (wyroby, dla których UE określiła minimalne stawki podatku akcyzowego: paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe), które zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą,
d) podmiotem innym niż wyżej wymienione (punkty a i b) działającym (mieszkającym) w innym niż Polska kraju UE, w przypadku, gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.       

Regulacje dotyczące wyłączenia z WDT w przypadku przemieszczania przez granicę wewnętrzną UE własnych towarów są takie same jak w przypadku WNT (Wewnątrzwspólnotowe Nabycia Towarów). Wynika to ze spójności systemu VAT wśród krajów europejskich. Wyłączenia z WDT odnoszą się m.in. do: przemieszczenia towarów, które są następnie w innym kraju UE instalowane lub montowane, przemieszczania towarów, w ramach sprzedaży wysyłkowej z Polski, sprzedaży towarów na pokładach statków, samolotów lub pociągów, tymczasowego przechowywania towarów w innym kraju UE w związku z dalszym eksportem tych towarów lub dalszą wewnątrzwspólnotową dostawą tych towarów, towarów czasowo używanych w innym kraju UE.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przekroczenie progu podatkowego w 2022 roku – to musisz wiedzieć!