Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Co drugi podatnik nie ma problemów z rozliczeniem PIT
http://sxc.hu/

Co drugi podatnik nie ma problemów z rozliczeniem PIT

Około 70% Polaków zdecyduje się na przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, a co druga osoba skorzysta z ulg podatkowych. 71% podatników złoży zeznanie podatkowe bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym.

PIT wypełnia się łatwo, ale nie robimy tego samodzielnie

Chociaż 53% Polaków uważa, że przygotowanie rocznego zeznania podatkowego jest łatwe i nieskomplikowane, to jedynie 37% podatników zrobi to w pełni samodzielnie. Blisko połowa respondentów w całości zleci wypełnienie formularza PIT innej osobie. 16% podatników skorzysta z drobnej pomocy, ale przygotuje PIT we własnym zakresie. Po konsultacje zgłoszą się przede wszystkim osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym.

>>>Podatniku! Rozlicz się z fiskusem za pomocą programu PIT PRO 2011<<<

1-593

- Spośród osób korzystających z porad bądź całkowicie zlecających wypełnienie formularza PIT, zdecydowana większość wybierze pomoc bliskich. Prawie 40% podatników poprosi o wsparcie znajomych, a co trzecia osoba skonsultuje problematyczne kwestie z rodziną. Co czwarty Polak sięgnie w tym roku po specjalne programy komputerowe dostępne na CD lub w Internecie oraz system e-deklaracje – mówi Andrzej Marczak, Partner i Szef zespołu ds. PIT w KPMG.

Polacy coraz chętniej przekazują 1% podatku na rzecz OPP

70% Polaków jest zdecydowanych na przekazanie 1% swojego podatku organizacjom pożytku publicznego. Chęć niesienia pomocy rośnie w polskim społeczeństwie wraz ze wzrostem dochodów netto, poziomem wykształcenia i wiekiem. Ponad 80% osób z wyższym wykształceniem przekaże 1% swojego podatku na cele charytatywne, natomiast w grupie osób z wykształceniem podstawowym zdecyduje się na to tylko 44%. Wśród emerytów pomoc potrzebującym zapowiada 77% osób. W grupie podatników poniżej 24 roku życia 58% przekaże tę część swojego podatku organizacjom pożytku publicznego.

Co czwarta badana osoba nie wesprze organizacji pożytku publicznego w tym roku. Najmniej chętne do przekazania 1% podatku są osoby zarabiające do 1500 zł netto. W tej grupie jedynie połowa respondentów deklaruje, że skorzysta z takiej możliwości. Zaś 96% osób uzyskujących dochody powyżej 4500 zł netto zaoferuje tę formę wsparcia finansowego wybranej organizacji pożytku publicznego.

2-646

Największa grupa Polaków, decydujących się na przekazanie 1% swojego podatku organizacjom pożytku publicznego (55%), dokonuje wyboru organizacji w oparciu o sugestie lub prośby znajomych.

- Polacy najczęściej przekazują swoje pieniądze pochodzące z 1% podatku na organizacje cieszące się największym zaufaniem, czyli takie, które zostały sprawdzone i polecone przez znajomych lub bliskich. Innym znaczącym źródłem informacji o organizacjach pożytku publicznego są dla podatników media – zauważa Andrzej Marczak, Partner i Szef zespołu ds. PIT w KPMG.

Podatnicy cenią możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Łącznie prawie 60% Polaków wykorzysta w tym roku różne preferencje podatkowe. Najczęściej Polacy wybiorą ulgę podatkową na Internet. Ponad połowa podatników skorzysta z ulgi na dziecko, zaś 5% osób z odliczenia podatku z tytułu darowizn.

Polacy najczęściej składają zeznanie roczne osobiście w Urzędzie Skarbowym

W 2012 roku ponad 70% Polaków złoży zeznania podatkowe bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym, a 16% prześle je pocztą. Najmniejsza grupa podatników (13%) rozliczy się z Urzędem Skarbowym przez Internet. Z tej możliwości skorzystają najchętniej osoby w wieku od 25 do 34 lat.

3-508

Jak wynika z wypowiedzi podatników, połowa Polaków rozliczy się z Urzędem Skarbowym w marcu. W lutym rozlicza się co czwarta badana osoba, a w kwietniu 19% Polaków. Jedynie 5% podatników składa roczne zeznanie podatkowe w styczniu.

- Choć coraz więcej Polaków wybiera nowe formy rozliczenia, większość osób wciąż preferuje tradycyjny model wypełniania i składania deklaracji PIT. Warto również wspomnieć, że każdy podatnik powinien rozliczać się z Urzędem Skarbowym w miejscu, gdzie mieszka na stałe. Z naszego badania wynika, że w ten sposób rozlicza się zdecydowana większość, a 7% podatników rozlicza się w miejscu zameldowania, które różni się od miejsca stałego pobytu – dodaje Andrzej Marczak, Partner i Szef zespołu ds. PIT w KPMG.

Metodologia badania:

Badanie KPMG ,,Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011” zostało przeprowadzone w dniach 24-26.03.2012 r. metodą wywiadu telefonicznego CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie 1135 dorosłych Polaków. Dobór do próby zapewniła firma badawcza Norstat. Celem badania było poznanie, w jaki sposób Polacy rozliczają swój podatek dochodowy za 2011 rok. Na pytania badawcze odpowiadały osoby mające obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym za rok 2011. Do grupy badanych nie weszły osoby, za które zeznanie podatkowe przygotowuje i składa ZUS bądź pracodawca.

 

Źródło: KPMG

Loading Comments
Zainteresuje cię także