Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

CIP: Od lipca ponad 675 mln zł dla MiŚP
http://sxc.hu/

CIP: Od lipca ponad 675 mln zł dla MiŚP

Już w lipcu przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych instrumentów unijnego wsparcia. W efekcie do polskich mikro, małych i średnich firm trafi wkrótce ponad 675 mln zł preferencyjnych środków finansowych.

29 czerwca br. podpisano pierwszą polską umowę reporęczeniowa w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 (CIP) oraz ogłoszono rynkowe aktywowanie pierwszej linii leasingowej poręczanej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. 

 

Krajowymi Pośrednikami Finansowymi Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) w zakresie w/w instrumentów będą Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND SA oraz Europejski Fundusz Leasingowy SA.

 

Komisja Europejska (KE) zaakceptowała projekty instrumentów finansowych obu instytucji jako warte wyróżnienia w ogólnoeuropejskim konkursie w ramach CIP. Tym samym Polska znajdzie się w gronie państw unijnych o największej liczbie zawartych kontraktów poręczeniowych w ramach tego programu ramowego, a na rynek trafi łącznie jedenaście nowych instrumentów finansowych dla MŚP o wartości 2,6 mld zł.

 

- Europa małymi i średnimi przedsiębiorstwami stoi. W Unii Europejskiej jest ponad 21 milionów małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowią one nie mniej niż 99% wszystkich przedsiębiorstw Unii. Dlatego ci właśnie przedsiębiorcy będą w sercu wielu inicjatyw Komisji promujących wzrost w najbliższych latach - podkreśliła Ewelina Jelenkowska-Luca, Wiceszefowa Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Europejski Fundusz Leasingowy SA (EFL) aktywuje nowy instrument 4 lipca br. Będzie to „Start Leasing”, produkt skierowany do nowopowstających MŚP. Najlepsze warunki na start otrzymają wolne zawody. EFL planuje sfinansować do 2013r. projekty przedsiębiorców o łącznej wartości 375 mln zł.

 

Prawdziwym hitem może okazać się nowa oferta Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND SA (POLFUND), który na podstawie umowy z EFI planuje wprowadzić na rynek trzy nowe produkty poręczeniowe w ramach których banki współpracujące mogłyby udzielić nawet ponad 300 milionów złotych kredytów. Będzie to możliwe dzięki połączeniu regwarancji CIP z poręczeniami POLFUND, w wyniku czego przedsiębiorcy i banki otrzymają oczekiwane zabezpieczenie. „Poręczenie na start” będzie zawierało specjalne ułatwienia dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność lub będących we wczesnej fazie rozwoju i działających nie dłużej niż 3 lata. Poza tym POLFUND uruchomi „Poręczenie biznes ekspres” – poręczenia portfelowe dla kredytów o mieszanej strukturze, tj. finansujących kapitał obrotowy i inwestycje. Trzeci produkt - „Poręczenie micro Invest 2” będzie dedykowany wyłącznie inwestycjom.

 

 

 

***
Zadaniem Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) jest zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich firm, promowanie wszelkich form innowacji, przyspieszenie tworzenia społeczeństwa informacyjnego oraz promowanie rozwoju efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Budżet programu to ponad 3,6 mld EUR, z tego 1,130 mld EUR stanowi komponent „Instrumenty Finansowe dla MŚP”. Program ma charakter uzupełniający do programów polityki spójności oraz unijnych programów badań i rozwoju (7PR).

 

 

 

Źródło: CIP

Loading Comments
Zainteresuje cię także