Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Chorzy” podatnicy korzystający z ulgi rehabilitacyjnej...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Chorzy” podatnicy korzystający z ulgi rehabilitacyjnej notorycznie mylą się w PIT

Ulga rehabilitacyjną jest jedną z najczęściej sprawiająca kłopoty podatnikom rozliczającym zeznanie roczne. Wielokrotnie organy skarbowe kwestionują prawo do skorzystania z niej, gdyż wiele osób odlicza ją w PIT, chociaż zgodnie z ustawą jest to całkowicie bezpodstawne.

Najczęstszą pomyłką podatników jest nieposiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Ten dokument musi spełnić ściśle określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych kryteria. Dlatego przypomnijmy, którzy podatnicy mogą odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne.


Prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej mają przede wszystkim osoby niepełnosprawne. Zgodnie z przepisami jest to osoba, która posiada:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, albo
  • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, lub
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
  • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.


Istotna grupa inwalidzka osoby niepełnosprawnej


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych kataloguje także podatników uprawnionych do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej na osoby niepełnosprawne I grupy inwalidzkiej oraz II grupy inwalidzkiej.

  • Osobą niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidzkiej jest podatnik, w stosunku do którego orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji bądź znaczny stopień niepełnosprawności.
  • Osobą niepełnosprawną zaliczoną do II grupy inwalidzkiej jest podatnik, w stosunku do którego orzeczono całkowitą niezdolność do pracy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.


W prosty sposób można to zrobić za pomocą całkowicie darmowego programu Program PIT Pro 2015/2016 od Podatnik.info. Intuicyjne menu oraz system podpowiedzi pozwoli szybko i łatwo przejść użytkownikowi przez kolejne etapy rozliczenia PIT-u za 2015 rok na portalu podatkowym.


Szczególnie, że z roku na rok Ministerstwo Finansów coraz intensywniej zachęca podatników do elektronicznego składania deklaracji podatkowych. Głównym atutem takiego rozwiązania jest oszczędność czasu, ponieważ podatnik nie musi tracić go na wychodzenie z domy czy stanie w kolejkach w urzędzie skarbowym albo poczcie. Z kolei kiedy nie jesteśmy czegoś pewni, zawsze można np. skorzystać z pomocy konsultanta za pomocą wykonania telefonu do Krajowej Informacji Podatkowej.


Podatnik.info 

Loading Comments