Gorące tematy
Czy maksymalna stawka podatku VAT zostanie ponownie przywrócona z 23%na 22%?
Wyniki sondażu: sondaż 109 głosów
6%

Tak w 2014 r., bo tak obiecał Minister Finansów Jacek Rostowski

6 głosów
77%

Nie, bo Jacek Rostowski kłamał i dziura budżetowa jest zbyt duża

84 głosów
17%

Nie mam zdania, bo fiskus i tak zabierze te pieniądze w formie innego podatku

19 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Centralne repozytorium – wszystkie informacje w jednym...
Redakcja
http://sxc.hu/

Centralne repozytorium – wszystkie informacje w jednym miejscu

Podziel się tym artykułem:   

Projekt MSWiA zakłada utworzenie tzw. centralnego repozytorium, czyli portalu internetowego, na którym informacje należące do sektora publicznego będą znajdować się w jednym miejscu. Zmiany mają na celu regulację kwestii związanych z rynkiem ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Projekt założeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów 17 maja br. Proponowane zmiany mają dotyczyć m. in. sposobu i miejsca pozyskiwania informacji dotyczących danych demograficznych lub też działalności gospodarczej.

W chwili obecnej prawo jasno określa zasady ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz jawności i prawa do informacji. Jednak kwestia ponownego wykorzystywania informacji publicznej pozostaje dalej nieuregulowana. Oznacza to, ze prawo dostępu do informacji nie oznacza automatycznie prawa do jej ponownego wykorzystania.

Projekt będzie miał za zadanie chronić nabywców usług opartych na przekazanej do wykorzystania informacji publicznej. Zamieszczane, przechowywane i udostępniane w repozytorium dane mają być szczególnie ważne dla rozwoju innowacyjności. Znaczącym ułatwieniem będzie także możliwość dostępu i uzyskiwania informacji poprzez sieć internetową.

W repozytorium będziemy mogli znaleźć: dane geograficzne, dane demograficzne, wyniki wyborów, dane o produkcji i zużyciu energii, dane budżetowe i podatkowe, dane o działalności gospodarczej, czy dane o ochronie i zanieczyszczeniu środowiska. Będą mogły w nim być zawarte również aktualnie działające bazy danych, jak np. zasoby statystyki publicznej, dane budżetowe, dane meteorologiczne. Nie znajdziemy tam jednak danych gromadzonych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz danych z baz: Regon, NIP i CEPiK.

Podziel się tym artykułem: