Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

CEIDG, czyli jak założyć firmę przez internet
http://sxc.hu/

CEIDG, czyli jak założyć firmę przez internet

Nowe rozwiązanie w postaci Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)ma zastąpić tzw. jedno okienko, dzięki któremu teoretycznie można było założyć firmę w krótkim czasie, udając się tylko do jednego urzędu. W rzeczywistości jedno okienko było rozwiązaniem problematycznym, załatwienie sprawy trwało długo, a instytucje miały kłopoty ze sprawnym przesyłaniem sobie informacji. Teraz ma się to zmienić. CEIDG umożliwi bowiem zakładanie firmy przez internet. CEIDG zastąpi Ewidencję Działalności Gospodarczej (EDG) i w odróżnieniu od tej drugiej, która jest prowadzona przez każdą z gmin oddzielnie, będzie ogólnopolskim rejestrem, który, jak wskazuje nazwa, będzie służył nie tylko do rejestracji, ale także otrzymywania informacji o działalnościach w całym kraju.

 


Zasady rejestracji firmy

 

CEIDG to przede wszystkim ułatwienie dla przedsiębiorców. Formularz rejestracyjny (CEIDG-1) będzie mógł być składany drogą elektroniczną, a informacje do urzędu skarbowego, ZUS-u (KRUS-u) i GUS-u będą wysyłane automatycznie. Zautomatyzowanie całego procesu sprawi, że będzie on przebiegał dużo szybciej, w związku z czym działalność gospodarczą będzie można rozpocząć już od dnia rejestracji.

 

Elektroniczny formularz CEIDG-1 będzie dostępny na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej MG.
Przedsiębiorca nie ma jednak obowiązku skorzystania z formularza elektronicznego. Wniosek w formie papierowej będzie mógł złożyć również w urzędzie gminy swojego miejsca zameldowania. To, co będzie różniło ten sposób rejestracji od wykorzystania formularza EDG-1 to fakt, że urzędnik wprowadzi dane do systemu elektronicznego i będą mogły one być automatycznie przesłane do instytucji, które wymagają tego przy rejestracji nowej firmy.

 

Jeśli wniosek zostanie wypełniony poprawnie, składający otrzyma potwierdzenie złożenia drogą elektroniczną. W przypadku błędów zostanie poinformowany o nieskutecznej próbie rejestracji lub wezwany do urzędu w celu złożenia korekty.
Dokładne instrukcje wypełniania wniosku CEIDG-1 zostaną zaprezentowane, gdy będzie już zatwierdzony jego ostateczny kształt. Na razie na stronie Ministerstwa Gospodarki można zapoznać się z projektem wniosku.
Cały wniosek będzie się składał prawdopodobnie z 4 stron. Rejestracja firmy nie będzie jednak wymagała wypełnienia wszystkich rubryk. Oprócz rejestracji firmy będzie służył także do wprowadzenia zmian we wpisie do ewidencji, zgłoszenia zawieszenia działalności, zgłoszenia wznowienia działalności i zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Loading Comments
Zainteresuje cię także