Budżet zmuszony do płacenia wysokich odsetek podmiotom...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Budżet zmuszony do płacenia wysokich odsetek podmiotom zagranicznym za nieterminowy zwrot VAT

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Za bezzasadne wydłużenie terminu zwrotu VAT podatnikowi należą się odsetki

Wielu przedsiębiorców z sektora MSP narzeka na przedłużające się terminy wypłaty przez fiskusa nadpłaconego podatku od towarów i usług. Skarżą się oni, że zbyt długie oczekiwanie na przekazanie należnej kwoty zakłóca płynność finansową ich firm. W związku z powyższym Podatnik.info dokładnie przeanalizował zasadność tych zarzutów w artykule pt. „Czy przedsiębiorcy słusznie narzekają na nadmierne kontrole i celowe opóźnianie przez skarbówkę zwrotu VAT?

Należy pamiętać, że jeżeli opóźnienie wypłaty przysługującej podatnikowi nadpłaty VAT było niesłuszne, urząd skarbowy oprócz należnego zwrotu musi zapłacić także odsetki. Jeden z posłów w interpelacji nr 21284 zwrócił uwagę na ten problem. Jego zdaniem przedłużanie terminu zwrotu podatku od towarów i usług narusza nie tylko interes ekonomiczny podatnika, ale również naraża budżet państwa na straty z powodu konieczności wypłacania podatnikom odsetek oraz odszkodowań za utracone korzyści ich firm.

Największe odsetki skarbówka płaci obcokrajowcom

Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na powyższą interpelacje wynika, że wysokość odsetek wypłaconych przez urzędy skarbowe z tytułu nieterminowego zwrotu należnego podatku VAT wyniosła 180,6 mln zł w okresie pierwszych 9 miesięcy ubiegłego roku. Resort podkreśla, że przekazane odsetki stanowią zaledwie 0,3 proc. w stosunku do kwoty zwrotów podatku od towarów i usług.

Warto zwrócić uwagę, że aż 169,2 mln zł, tj. 93,7 proc. zostało wypłacone przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, który jest właściwy w zakresie podatku VAT dla podmiotów z siedzibą bądź miejscem zamieszkania poza terytorium Polski. Oznacza to, że kwota odsetek wypłaconych firmom mającym siedzibę na terenie naszego kraju wyniosła 11,4 mln zł, co stanowi 6,3 proc. kwoty odsetek z tytułu nieterminowych zwrotów w podatku od towarów i usług.

Dlaczego tak duże kwoty odsetek fiskus wypłaca podmiotom zagranicznym?

Resort tłumaczy, że przyczyną tak dużych kwot odsetek wypłacanych przez ww. urząd skarbowy podmiotom nieposiadającym polskiej rezydencji podatkowej jest fakt, iż obowiązujące w ubiegłych latach rozporządzenia Ministra Finansów regulujące zasady zwrotu VAT nierezydentom nie zawierały przepisów wprowadzających oprocentowanie ustawowe od niewypłaconego w terminie zwrotu. Następnie sądy administracyjne zastosowały linię orzeczniczą z której wynika, że podmioty zagraniczne mają prawo ubiegać się także o wypłatę odsetek za nieterminowe zwroty.

Dodatkowo NSA w serii wyroków z 2012 r. wskazał na konieczność zastosowania proporcjonalnego rozliczenia kwoty zwrotu na poczet kwoty nadpłaty oraz kwoty jej oprocentowania w przypadku podmiotów zagranicznych, którym organ podatkowy zwrócił jedynie równowartość podatku. Ministerstwo narzeka, że sądy orzekają należność oprocentowania w wysokości odpowiadającej odsetkom za zwłokę, pomimo tego, iż wydano postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu.

Ponadto w okresie styczeń-wrzesień 2013 r. w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście przedłużono zwroty podatku od towarów i usług na łączną kwotę 22 467 658 zł.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Czy przedsiębiorcy słusznie narzekają na nadmierne kontrole i celowe opóźnianie przez skarbówkę zwrotu VAT?